Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal Catalunya. 2021
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats 6.319 81,60 -2,0
Preventius 1.427 18,40 -0,8
Total 7.746 100,00 -1,8
Font: Departament de Justícia.
Població penitenciària. Per tipus de situació penal Espanya. 2021
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Preventius .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Ministeri de l'Interior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de maig de 2022.

Estadística PREC

Nota metodològica

Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

La classificació de la població penitenciària a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.