Saltar al contingut principal

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència Catalunya Valor
Total Residents a Catalunya Residents a fora de Catalunya A la resta d'Espanya A l'estranger
2022 21.885 20.766 1.119 181 938
2021 19.559 18.712 847 152 695
2020 19.800 18.943 857 127 730
2019 21.936 20.727 1.209 168 1.041
2018 21.015 19.678 1.337 197 1.140
2017 19.686 18.620 1.066 215 851
2016 19.661 18.513 1.148 199 949
2015 19.521 18.442 1.079 211 868
2014 19.130 18.147 983 167 816
2013 22.083 20.901 1.182 173 1.009
2012 21.956 20.731 1.225 210 1.015
2011 22.614 21.404 1.210 232 978
2010 24.305 22.848 1.457 449 1.008
2009 26.046 24.360 1.686 592 1.094
2008 26.932 25.260 1.672 619 1.053
2007 23.799 21.773 2.026 696 1.330
2006 21.976 20.030 1.946 695 1.251
2005 18.434 16.798 1.636 591 1.045
2004 17.278 15.836 1.442 518 924
2003 16.605 15.285 1.320 508 812
2002 16.710 15.372 1.338 606 732
2001 15.207 13.800 1.407 609 798
2000 14.136 13.066 1.070 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
1999 12.707 11.665 1.042 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
1998 11.501 10.449 1.052 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
1997 10.913 9.928 985 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
1996 11.592 10.476 1.116 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de novembre de 2023.

EIVE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs (EIVE).

Nota metodològica

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.