Saltar al contingut principal

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil

Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil Catalunya Total
Menys de 15 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 anys i més Total Percentatge (%)
2018 53 2.141 4.663 4.494 4.228 3.667 1.633 136 21.015 100,00
2017 79 1.912 4.232 4.148 3.922 3.700 1.566 127 19.686 100,00
2016 70 1.954 4.047 4.106 4.101 3.738 1.510 135 19.661 100,00
2015 45 1.978 3.894 4.089 4.335 3.584 1.465 131 19.521 100,00
2014 81 1.963 3.630 3.934 4.229 3.701 1.469 123 19.130 100,00
2013 92 2.475 4.403 4.634 4.893 4.006 1.465 115 22.083 100,00
2012 99 2.543 4.307 4.837 5.052 3.650 1.372 96 21.956 100,00
2011 85 2.516 4.607 5.103 5.103 3.737 1.363 100 22.614 100,00
2010 83 2.708 5.172 5.783 5.376 3.723 1.366 94 24.305 100,00
2009 92 2.822 5.887 6.324 5.814 3.709 1.289 109 26.046 100,00
2008 85 2.948 6.495 6.907 5.576 3.563 1.262 96 26.932 100,00
2007 106 2.991 5.852 5.920 4.746 3.033 1.074 77 23.799 100,00
2006 100 2.776 5.259 5.615 4.236 2.875 1.049 66 21.976 100,00
2005 78 2.476 4.687 4.524 3.480 2.249 874 66 18.434 100,00
2004 83 2.395 4.436 4.239 3.220 2.080 773 52 17.278 100,00
2003 74 2.284 4.312 4.112 3.016 2.016 727 64 16.605 100,00
2002 71 2.291 4.456 4.011 3.036 2.006 768 71 16.710 100,00
2001 44 2.211 4.223 3.462 2.689 1.830 689 57 15.207 100,00
2000 44 2.201 4.045 3.120 2.342 1.712 613 59 14.136 100,00
1999 37 2.084 3.560 2.710 2.198 1.471 595 52 12.707 100,00
1998 25 1.797 3.250 2.490 1.967 1.343 586 43 11.501 100,00
1997 26 1.728 3.079 2.404 1.820 1.270 534 52 10.913 100,00
1996 22 1.741 3.246 2.513 2.026 1.460 541 43 11.592 100,00
Font: Departament de Salut. Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Nota: A partir del 2010, la suma dels grups d'edat per estat civil pot no correspondre's amb el total, perquè no inclou les dones de qui no consta l'estat civil.

Darrera actualització: 9 d'octubre de 2019.

Estadística EIVE

Nota metodològica

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.