Saltar al contingut principal

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2021
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 61,3 3.892,2 1,9
De 16 a 64 anys 78,1 3.843,3 1,7
De 16 a 24 anys 42,5 309,3 4,7
De 25 a 34 anys 89,4 780,0 3,3
De 35 a 44 anys 91,0 1.016,8 -2,0
De 45 a 54 anys 88,8 1.084,4 2,6
De 55 anys i més 29,1 701,7 4,2
Homes 65,5 2.018,7 0,9
De 16 a 64 anys 81,0 1.988,6 0,6
De 16 a 24 anys 42,9 161,7 0,6
De 25 a 34 anys 90,9 397,3 2,1
De 35 a 44 anys 94,8 522,1 -2,7
De 45 a 54 anys 91,9 563,3 1,8
De 55 anys i més 33,9 374,3 3,9
Dones 57,3 1.873,5 3,1
De 16 a 64 anys 75,2 1.854,8 3,0
De 16 a 24 anys 42,1 147,6 9,6
De 25 a 34 anys 87,9 382,7 4,6
De 35 a 44 anys 87,2 494,7 -1,2
De 45 a 54 anys 85,7 521,2 3,5
De 55 anys i més 25,0 327,4 4,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2021
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 58,5 23.203,2 2,1
De 16 a 64 anys 75,0 22.906,2 1,9
De 16 a 24 anys 35,3 1.526,5 6,6
De 25 a 34 anys 86,3 4.487,8 0,9
De 35 a 44 anys 89,4 6.181,1 -1,6
De 45 a 54 anys 85,6 6.533,7 2,8
De 55 anys i més 28,7 4.474,1 6,1
Homes 63,6 12.250,6 1,2
De 16 a 64 anys 79,1 12.081,4 1,0
De 16 a 24 anys 37,0 823,3 3,9
De 25 a 34 anys 88,6 2.313,7 0,6
De 35 a 44 anys 93,5 3.216,0 -2,6
De 45 a 54 anys 91,2 3.483,2 2,1
De 55 anys i més 33,7 2.414,4 4,8
Dones 53,7 10.952,6 3,1
De 16 a 64 anys 70,8 10.824,8 3,0
De 16 a 24 anys 33,4 703,3 9,9
De 25 a 34 anys 84,0 2.174,1 1,2
De 35 a 44 anys 85,4 2.965,0 -0,5
De 45 a 54 anys 80,1 3.050,5 3,7
De 55 anys i més 24,5 2.059,6 7,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]