Saltar al contingut principal

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2022
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 60,9 3.891,1 0,0
De 16 a 64 anys 77,8 3.841,2 -0,1
De 16 a 24 anys 45,4 340,5 10,1
De 25 a 34 anys 88,1 771,0 -1,2
De 35 a 44 anys 90,3 971,2 -4,5
De 45 a 54 anys 88,3 1.089,4 0,5
De 55 anys i més 29,3 718,9 2,5
Homes 65,4 2.022,1 0,2
De 16 a 64 anys 81,2 1.996,0 0,4
De 16 a 24 anys 46,1 179,1 10,7
De 25 a 34 anys 90,7 398,8 0,4
De 35 a 44 anys 94,5 497,6 -4,7
De 45 a 54 anys 92,4 569,7 1,1
De 55 anys i més 33,6 376,9 0,7
Dones 56,7 1.869,0 -0,2
De 16 a 64 anys 74,5 1.845,2 -0,5
De 16 a 24 anys 44,6 161,4 9,4
De 25 a 34 anys 85,4 372,2 -2,7
De 35 a 44 anys 86,3 473,6 -4,3
De 45 a 54 anys 84,3 519,7 -0,3
De 55 anys i més 25,7 342,0 4,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2022
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 58,6 23.415,2 0,9
De 16 a 64 anys 75,3 23.088,0 0,8
De 16 a 24 anys 36,6 1.622,7 6,3
De 25 a 34 anys 86,3 4.484,8 -0,1
De 35 a 44 anys 89,5 5.995,8 -3,0
De 45 a 54 anys 86,4 6.655,6 1,9
De 55 anys i més 29,3 4.656,2 4,1
Homes 63,7 12.357,8 0,9
De 16 a 64 anys 79,6 12.175,1 0,8
De 16 a 24 anys 38,6 881,1 7,0
De 25 a 34 anys 89,1 2.329,9 0,7
De 35 a 44 anys 93,7 3.111,0 -3,3
De 45 a 54 anys 91,6 3.525,2 1,2
De 55 anys i més 34,3 2.510,5 4,0
Dones 53,8 11.057,4 1,0
De 16 a 64 anys 71,1 10.912,9 0,8
De 16 a 24 anys 34,4 741,6 5,4
De 25 a 34 anys 83,4 2.154,9 -0,9
De 35 a 44 anys 85,3 2.884,8 -2,7
De 45 a 54 anys 81,3 3.130,4 2,6
De 55 anys i més 25,0 2.145,7 4,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

Dades trimestrals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]