Saltar al contingut principal

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2023
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 61,5 4.016,0 3,2
De 16 a 64 anys 78,7 3.962,1 3,1
De 16 a 24 anys 45,4 357,7 5,1
De 25 a 34 anys 87,9 801,9 4,0
De 35 a 44 anys 90,1 953,9 -1,8
De 45 a 54 anys 88,7 1.112,7 2,1
De 55 anys i més 31,4 789,8 9,9
Homes 65,9 2.081,9 3,0
De 16 a 64 anys 81,8 2.051,6 2,8
De 16 a 24 anys 46,6 189,6 5,9
De 25 a 34 anys 90,1 415,2 4,1
De 35 a 44 anys 94,2 487,3 -2,1
De 45 a 54 anys 92,1 575,7 1,1
De 55 anys i més 36,0 414,2 9,9
Dones 57,5 1.934,1 3,5
De 16 a 64 anys 75,5 1.910,4 3,5
De 16 a 24 anys 44,2 168,1 4,2
De 25 a 34 anys 85,5 386,7 3,9
De 35 a 44 anys 86,3 466,6 -1,5
De 45 a 54 anys 85,3 537,0 3,3
De 55 anys i més 27,6 375,7 9,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2023
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 59,0 23.899,5 2,1
De 16 a 64 anys 75,9 23.550,4 2,0
De 16 a 24 anys 37,2 1.703,4 5,0
De 25 a 34 anys 87,1 4.630,5 3,2
De 35 a 44 anys 89,7 5.902,8 -1,6
De 45 a 54 anys 86,8 6.767,5 1,7
De 55 anys i més 30,1 4.895,5 5,1
Homes 63,8 12.550,6 1,6
De 16 a 64 anys 79,8 12.358,4 1,5
De 16 a 24 anys 39,3 927,6 5,3
De 25 a 34 anys 89,8 2.406,4 3,3
De 35 a 44 anys 93,7 3.047,8 -2,0
De 45 a 54 anys 91,2 3.549,5 0,7
De 55 anys i més 35,0 2.619,3 4,3
Dones 54,4 11.348,9 2,6
De 16 a 64 anys 72,0 11.192,0 2,6
De 16 a 24 anys 34,9 775,7 4,6
De 25 a 34 anys 84,4 2.224,1 3,2
De 35 a 44 anys 85,8 2.855,0 -1,0
De 45 a 54 anys 82,4 3.218,0 2,8
De 55 anys i més 26,0 2.276,2 6,1
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024.

Dades trimestrals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.