Saltar al contingut principal

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat

Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2020
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 60,3 3.818,1 -1,3
De 16 a 64 anys 76,9 3.778,3 -1,3
De 16 a 24 anys 41,4 295,5 -5,4
De 25 a 34 anys 86,4 754,9 -1,8
De 35 a 44 anys 89,5 1.037,4 -4,4
De 45 a 54 anys 87,8 1.056,6 0,5
De 55 anys i més 28,3 673,7 3,9
Homes 65,1 2.000,0 -1,2
De 16 a 64 anys 80,6 1.976,9 -1,2
De 16 a 24 anys 43,4 160,8 -2,1
De 25 a 34 anys 89,2 389,0 -2,5
De 35 a 44 anys 93,6 536,9 -4,7
De 45 a 54 anys 91,5 553,1 0,5
De 55 anys i més 33,2 360,3 4,0
Dones 55,8 1.818,0 -1,4
De 16 a 64 anys 73,2 1.801,5 -1,4
De 16 a 24 anys 39,2 134,7 -9,1
De 25 a 34 anys 83,5 365,9 -1,1
De 35 a 44 anys 85,6 500,5 -4,1
De 45 a 54 anys 84,1 503,6 0,5
De 55 anys i més 24,3 313,4 3,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2020
Taxa d'activitat (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 57,4 22.733,3 -1,3
De 16 a 64 anys 73,4 22.474,7 -1,4
De 16 a 24 anys 33,5 1.431,6 -7,0
De 25 a 34 anys 84,4 4.447,5 -2,5
De 35 a 44 anys 87,8 6.282,6 -4,0
De 45 a 54 anys 84,0 6.352,8 -0,1
De 55 anys i més 27,5 4.218,8 5,0
Homes 62,9 12.108,9 -1,3
De 16 a 64 anys 78,2 11.961,4 -1,5
De 16 a 24 anys 36,0 792,0 -5,9
De 25 a 34 anys 87,0 2.299,2 -3,2
De 35 a 44 anys 92,5 3.303,3 -4,1
De 45 a 54 anys 90,1 3.411,7 0,2
De 55 anys i més 32,7 2.302,8 4,2
Dones 52,2 10.624,4 -1,2
De 16 a 64 anys 68,7 10.513,3 -1,4
De 16 a 24 anys 30,7 639,6 -8,3
De 25 a 34 anys 81,7 2.148,3 -1,8
De 35 a 44 anys 83,2 2.979,3 -4,0
De 45 a 54 anys 77,9 2.941,1 -0,5
De 55 anys i més 23,2 1.916,0 5,9
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.