Saltar al contingut principal

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat

Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2020
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 52,7 3.335,8 -3,0
De 16 a 64 anys 67,1 3.297,4 -3,1
De 16 a 24 anys 27,3 195,1 -15,4
De 25 a 34 anys 73,3 641,1 -5,2
De 35 a 44 anys 80,2 928,9 -5,8
De 45 a 54 anys 79,6 958,1 -0,6
De 55 anys i més 25,8 612,6 4,8
Homes 57,4 1.761,7 -2,6
De 16 a 64 anys 70,9 1.738,8 -2,7
De 16 a 24 anys 28,1 104,4 -11,4
De 25 a 34 anys 77,3 337,0 -4,8
De 35 a 44 anys 84,9 487,0 -5,8
De 45 a 54 anys 83,3 503,7 -0,5
De 55 anys i més 30,4 329,7 4,8
Dones 48,3 1.574,0 -3,5
De 16 a 64 anys 63,3 1.558,5 -3,5
De 16 a 24 anys 26,4 90,7 -19,6
De 25 a 34 anys 69,4 304,0 -5,7
De 35 a 44 anys 75,6 441,9 -5,7
De 45 a 54 anys 75,9 454,5 -0,6
De 55 anys i més 21,9 282,9 4,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2020
Taxa d'ocupació (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 48,5 19.202,4 -2,9
De 16 a 64 anys 61,9 18.957,5 -3,1
De 16 a 24 anys 20,7 883,8 -14,9
De 25 a 34 anys 67,8 3.574,0 -6,5
De 35 a 44 anys 76,4 5.464,7 -5,7
De 45 a 54 anys 73,7 5.570,0 -0,5
De 55 anys i més 24,2 3.709,8 5,2
Homes 54,2 10.429,7 -2,9
De 16 a 64 anys 67,3 10.288,4 -3,1
De 16 a 24 anys 22,7 498,3 -14,3
De 25 a 34 anys 71,1 1.877,4 -7,0
De 35 a 44 anys 82,5 2.948,6 -5,4
De 45 a 54 anys 80,7 3.056,0 -0,3
De 55 anys i més 29,1 2.049,4 4,5
Dones 43,1 8.772,7 -2,9
De 16 a 64 anys 56,6 8.669,1 -3,1
De 16 a 24 anys 18,5 385,6 -15,7
De 25 a 34 anys 64,6 1.696,6 -5,9
De 35 a 44 anys 70,3 2.516,1 -6,0
De 45 a 54 anys 66,6 2.514,1 -0,7
De 55 anys i més 20,1 1.660,4 6,0
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.