Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2022
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 3.514,3 2,1
Agricultura 53,1 0,3
Indústria 604,3 4,5
Construcció 215,7 0,6
Serveis 2.641,1 1,7
Homes 1.838,6 1,6
Agricultura 44,5 -1,4
Indústria 411,0 1,1
Construcció 199,4 1,3
Serveis 1.183,7 1,9
Dones 1.675,7 2,6
Agricultura 8,6 10,0
Indústria 193,4 12,4
Construcció 16,3 -8,2
Serveis 1.457,4 1,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2022
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 20.390,6 3,1
Agricultura 774,8 -3,5
Indústria 2.771,3 2,6
Construcció 1.321,0 2,3
Serveis 15.523,4 3,6
Homes 10.965,2 2,9
Agricultura 595,7 -2,5
Indústria 2.005,2 0,6
Construcció 1.195,8 2,4
Serveis 7.168,5 4,2
Dones 9.425,4 3,3
Agricultura 179,1 -6,7
Indústria 766,1 8,3
Construcció 125,3 1,3
Serveis 8.354,9 3,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

Dades trimestrals

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és aquella que, tenint 16 anys o més, està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]