Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2017
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 3.275,3 2,9
Agricultura 54,5 7,3
Indústria 590,5 1,2
Construcció 208,5 13,1
Serveis 2.421,8 2,4
Homes 1.737,0 2,7
Agricultura 45,1 11,2
Indústria 419,6 0,6
Construcció 185,6 11,3
Serveis 1.086,7 1,8
Dones 1.538,3 3,1
Agricultura 9,4 -8,0
Indústria 170,9 2,7
Construcció 22,8 30,2
Serveis 1.335,1 2,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2017
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 18.824,8 2,6
Agricultura 819,5 5,8
Indústria 2.647,4 5,0
Construcció 1.128,3 5,1
Serveis 14.229,6 1,9
Homes 10.266,3 2,7
Agricultura 624,7 4,8
Indústria 1.986,8 4,5
Construcció 1.029,2 4,0
Serveis 6.625,6 1,7
Dones 8.558,5 2,6
Agricultura 194,9 9,1
Indústria 660,6 6,5
Construcció 99,1 17,1
Serveis 7.604,0 2,0
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2017 la població ocupada a Catalunya va créixer un 2,9% respecte a l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'ocupats (2.421,8 milers), va registrar un augment del 2,4% en el seu conjunt, amb increments de l'1,8% en el cas dels homes i del 2,9% en el de les dones. També va augmentar la població ocupada en l'agricultura (7,3%), en la indústria (1,2%) i en la construcció (13,1%). A Espanya, la població ocupada l'any 2017 va augmentar un 2,6% respecte al 2016.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és aquella que, tenint 16 anys o més, està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: