Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2020
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 3.335,8 -3,0
Agricultura 46,5 -10,2
Indústria 587,5 -5,4
Construcció 199,7 2,5
Serveis 2.502,2 -2,8
Homes 1.761,7 -2,6
Agricultura 39,5 -6,3
Indústria 396,6 -7,3
Construcció 179,8 2,5
Serveis 1.145,9 -1,6
Dones 1.574,0 -3,5
Agricultura 7,0 -27,0
Indústria 190,9 -1,4
Construcció 19,9 2,7
Serveis 1.356,2 -3,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2020
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 19.202,4 -2,9
Agricultura 765,3 -4,0
Indústria 2.698,2 -2,3
Construcció 1.244,1 -2,6
Serveis 14.494,8 -3,0
Homes 10.429,7 -2,9
Agricultura 593,9 -3,0
Indústria 1.958,2 -3,2
Construcció 1.142,2 -1,9
Serveis 6.735,4 -3,0
Dones 8.772,7 -2,9
Agricultura 171,4 -7,3
Indústria 740,0 -0,1
Construcció 101,9 -10,7
Serveis 7.759,4 -2,9
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és aquella que, tenint 16 anys o més, està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.