Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe

Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2020
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 2.812,0 -3,7
Agricultura 26,4 -11,2
Indústria 547,2 -5,2
Construcció 140,5 -1,7
Serveis 2.097,9 -3,3
Homes 1.408,7 -4,1
Agricultura 22,5 -6,3
Indústria 363,2 -7,5
Construcció 124,4 -2,3
Serveis 898,7 -2,8
Dones 1.403,3 -3,2
Agricultura 3,9 -31,5
Indústria 184,1 -0,5
Construcció 16,1 3,4
Serveis 1.199,2 -3,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2020
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 16.109,1 -3,4
Agricultura 484,5 -1,9
Indústria 2.458,3 -2,7
Construcció 919,1 -2,9
Serveis 12.247,2 -3,6
Homes 8.403,5 -3,4
Agricultura 386,1 -0,9
Indústria 1.774,8 -3,7
Construcció 836,7 -1,9
Serveis 5.405,9 -3,7
Dones 7.705,6 -3,3
Agricultura 98,4 -5,7
Indústria 683,5 0,0
Construcció 82,4 -11,6
Serveis 6.841,3 -3,5
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

El sector d'activitat de la població assalariada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.