Saltar al contingut principal

Habitatges familiars. Relació amb l'activitat

Habitatges familiars. Relació amb l'activitat Catalunya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu 2.195,9 0,7
Amb tots els actius ocupats 1.814,8 4,3
Amb tots els actius desocupats 130,7 -16,6
Nombre d'habitatges sense actius 834,2 2,7
Total 3.030,0 1,2
Unitats: Milers d'habitatges familiars.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Habitatges familiars. Relació amb l'activitat Espanya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu 13.371,7 0,1
Amb tots els actius ocupats 10.425,6 3,3
Amb tots els actius desocupats 1.123,0 -11,5
Nombre d'habitatges sense actius 5.208,9 1,2
Total 18.580,7 0,4
Unitats: Milers d'habitatges familiars.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2018 el nombre d'habitatges familiars a Catalunya amb almenys un actiu va créixer un 0,7% respecte a l'any anterior. Dins d'aquest grup el nombre d'habitatges amb tots els actius desocupats és de 130,7 milers, xifra que suposa un decrement anual del 16,6%. En sentit contrari, el nombre d'habitatges amb tots els actius ocupats va augmentar un 4,3%. El nombre d'habitatges sense actius va créixer un 2,7%. A Espanya, el nombre d'habitatges amb almenys un actiu va augmentar un 0,1%.

Data de publicació: 12 de febrer del 2019.

Dades trimestrals Estadística EPA

Nota metodològica

L'enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]