Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Catalunya. 2021
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Règim general i mineria del carbó. Total 2.794,2 2,9
Agricultura 9,8 2,0
Indústria 442,3 1,0
Construcció 142,4 4,6
Serveis 2.193,9 3,2
No classificats 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Autònoms. Total 555,1 1,8
Agricultura 22,2 -1,6
Indústria 38,2 -1,0
Construcció 69,6 1,9
Serveis 425,1 2,2
No classificats 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Afiliació total (1) 3.436,3 2,7
Agricultura 57,5 0,7
Indústria 480,5 0,8
Construcció 212,1 3,7
Serveis 2.680,4 3,0
No classificats 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Espanya. 2021
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Règim general i mineria del carbó. Total 14.794,0 3,2
Agricultura 76,8 3,6
Indústria 2.048,2 1,9
Construcció 886,7 6,0
Serveis 11.718,0 3,2
No classificats 64,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Autònoms. Total 3.302,2 1,6
Agricultura 264,5 -0,5
Indústria 215,7 -0,7
Construcció 396,3 2,6
Serveis 2.425,7 1,9
No classificats 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Afiliació total (1) 19.274,3 2,7
Agricultura 1.107,8 -0,3
Indústria 2.264,7 1,6
Construcció 1.283,6 4,9
Serveis 14.554,0 2,9
No classificats 64,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 11 de gener de 2022. Sèries revisades el 30 de març de 2022.

Dades mensuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'Autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules disponibles [+]