Saltar al contingut principal

Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys

Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys Catalunya. 2021
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys Total
Població total 327,1 400,0 423,7 1.150,8
Població activa 59,8 249,5 379,9 689,2
Població ocupada 33,7 186,2 315,6 535,6
Població desocupada 26,0 63,3 64,2 153,6
Població inactiva 267,4 150,4 43,8 461,6
Taxa activitat (%) 18,3 62,4 89,7 59,9
Taxa ocupació (%) 10,3 46,6 74,5 46,5
Taxa atur (%) 43,5 25,4 16,9 22,3
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys Espanya. 2021
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys Total
Població total 1.943,8 2.385,1 2.495,1 6.823,9
Població activa 257,0 1.269,6 2.111,5 3.638,0
Població ocupada 126,3 869,0 1.660,8 2.656,1
Població desocupada 130,6 400,6 450,7 981,9
Població inactiva 1.686,8 1.115,5 383,6 3.185,9
Taxa activitat (%) 13,2 53,2 84,6 53,3
Taxa ocupació (%) 6,5 36,4 66,6 38,9
Taxa atur (%) 50,8 31,6 21,3 27,0
Unitats: Milers de persones (mitjanes anuals).
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població activa és està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

L'indicador relatiu associat a la població activa és la taxa d'activitat que es defineix de la forma següent:

taxa d'activitat = (població activa / població de 16 anys i més) * 100

La població ocupada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

L'indicador relatiu associat a la població ocupada és la taxa d'ocupació, que es defineix de la forma següent:

taxa d'ocupació = (població ocupada / població de 16 anys i més) * 100

La població desocupada és aquella que tenint 16 anys o més està sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

L'indicador relatiu associat a la població desocupada és la taxa d'atur, que es defineix de la forma següent:

taxa d'atur = (població desocupada / població activa) * 100

La població inactiva és la població de 16 anys i més que no ha treballat i que no busca feina o no està disponible per treballar. La cerca d'ocupació i la disponibilitat per treballar s'han d'entendre en el mateix sentit que s'han utilitzat en la definició de població desocupada.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.

Taules disponibles [+]