Saltar al contingut principal

Participació i durada mitjana de les activitats diàries

Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per sexe Catalunya. 2011
Cures personals Treball remunerat Estudis Llar i família Treballs voluntaris i reunions Vida social i diversió Esports i activitats a l'aire lliure Aficions i informàtica Mitjans de comunicació Trajectes i ús del temps no especificat
Homes (%) 100,0 38,9 13,0 79,0 10,3 62,1 43,0 36,7 84,4 86,8
Hores i minuts 11:32 7:51 5:01 2:35 1:55 1:55 2:05 2:02 2:44 1:32
Dones (%) 100,0 29,6 12,6 91,9 12,6 62,9 37,8 27,1 82,8 83,5
Hores i minuts 11:34 6:50 4:41 4:14 1:54 1:56 1:47 1:36 2:30 1:30
Total (%) 100,0 34,2 12,8 85,6 11,5 62,5 40,3 31,8 83,6 85,1
Hores i minuts 11:33 7:24 4:51 3:29 1:54 1:56 1:56 1:51 2:37 1:31
Font: Idescat.
Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per grups edat Catalunya. 2011
Cures personals Treball remunerat Estudis Llar i família Treballs voluntaris i reunions Vida social i diversió Esports i activitats a l'aire lliure Aficions i informàtica Mitjans de comunicació Trajectes i ús del temps no especificat
Menys de 25 anys (%) 100,0 16,0 53,3 66,8 6,0 62,3 44,1 61,9 77,4 86,8
Hores i minuts 12:03 6:12 5:46 1:38 1:45 2:09 2:08 2:12 2:10 1:31
De 25 a 44 anys (%) 100,0 51,7 7,4 88,4 8,0 60,8 34,3 29,2 79,8 89,3
Hores i minuts 11:12 7:25 3:09 3:34 1:37 1:51 1:52 1:34 2:08 1:40
De 45 a 64 anys (%) 99,9 42,1 3,9 89,4 14,2 61,2 39,0 25,4 85,7 87,5
Hores i minuts 11:08 7:42 2:43 3:49 2:09 1:47 1:50 1:36 2:36 1:30
De 65 anys i més (%) 100,0 3,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 90,6 19,1 68,1 51,1 20,5 93,3 71,9
Hores i minuts 12:25 6:22 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4:02 1:54 2:05 2:00 2:10 3:46 1:13
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Per àmbits territorials Catalunya. 2011
Cures personals Treball remunerat Estudis Llar i família Treballs voluntaris i reunions Vida social i diversió Esports i activitats a l'aire lliure Aficions i informàtica Mitjans de comunicació Trajectes i ús del temps no especificat
Metropolità (%) 100,0 34,1 13,4 85,0 10,8 61,2 39,9 32,0 83,6 85,1
Hores i minuts 11:36 7:29 5:00 3:26 1:54 1:51 1:55 1:50 2:36 1:35
Comarques Gironès (%) 100,0 34,8 13,0 90,7 12,7 60,7 37,9 33,9 85,7 86,1
Hores i minuts 11:13 7:07 4:25 3:30 1:48 1:54 1:54 1:37 2:57 1:33
Camp de Tarragona (%) 100,0 33,9 11,4 88,2 15,4 65,0 43,7 33,4 80,4 78,9
Hores i minuts 11:34 7:05 4:27 3:44 1:45 2:11 1:57 2:00 2:25 1:19
Terres de l'Ebre (%) 100,0 41,6 11,0 85,2 7,8 69,0 34,0 29,4 82,6 91,2
Hores i minuts 10:48 7:45 5:57 3:59 2:14 2:07 1:40 1:52 2:29 1:11
Ponent (%) 100,0 34,6 8,1 85,6 12,8 83,7 44,3 31,3 85,4 89,8
Hores i minuts 11:36 7:14 3:28 3:23 1:37 2:10 1:45 1:55 2:13 1:32
Comarques Centrals (%) 100,0 30,8 12,0 81,3 12,3 58,6 43,8 27,0 84,7 86,0
Hores i minuts 11:44 7:17 4:38 3:29 2:26 2:05 2:23 2:06 2:51 1:13
Alt Pirineu i Aran (%) 100,0 33,2 11,4 82,4 15,1 54,3 42,8 28,2 78,3 81,0
Hores i minuts 11:39 7:47 4:26 3:51 1:41 2:06 2:17 2:28 2:26 1:20
Font: Idescat.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2012.

Estadística EUT

Nota metodològica

L'Enquesta de l'ús del temps (EUT) és una enquesta dirigida a la població de 10 anys i més que recull informació, durant 12 mesos, sobre les activitats diàries de la població per mitjà d'un diari d'activitats personal, d'un qüestionari de la llar i d'un qüestionari individual.

A Catalunya s'han fet dues edicions de l'EUT, l'edició de l'any a cavall dels anys 2002 i 2003 realitzada per l'INE en conveni amb l'Idescat i l'edició del 2010–2011 realitzada per l'Idescat.

L'elaboració i el disseny del projecte de l'EUT s'han dut a terme seguint les directrius vigents publicades per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) en el projecte d'enquestes harmonitzades europees sobre l'ús del temps. Aquest fet garanteix la comparabilitat de resultats en l'àmbit nacional i internacional.

En l'edició del 2002–2003, la mostra de llars proposada per l'INE va ser ampliada mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Idescat. L'Idescat va fer l'explotació de les dades dels resultats de l'EUT per a Catalunya a partir de les dades del treball de camp realitzat per l'INE. La mostra ampliada a Catalunya va ser de 3.362 llars a Catalunya i 23.880 a tot Espanya. En l'edició del 2010–2011, l'Idescat va optar per fer la seva pròpia enquesta, on la mostra efectiva de llars va ser de 3.248 llars.

El principal objectiu de l'EUT és obtenir informació primària per conèixer la dimensió del treball no remunerat realitzat per les llars, la distribució de les responsabilitats familiars de la llar, la participació de la població en activitats culturals i de lleure, l'ús del temps de determinats grups socials (joves, desocupats, gent gran, etc.), amb la finalitat que puguin elaborar-se polítiques familiars i d'igualtat de gènere, i estimar els comptes satèl·lit del sector llars.

Els indicadors de l'EUT obtinguts a partir de les activitats realitzades i el temps destinat a realitzar-les recollides en el diari d'activitats, que és l'instrument de recollida propi de l'EUT, són:

 • Temps social o durada mitjana de les activitats en un dia mitjà. Aquest indicador correspon a la mitjana del temps diari destinat a una activitat de tota la població, incloent-hi les persones que no la realitzen.
 • Participació i durada mitjana de les activitats en un dia mitjà. La durada mitjana d'aquest indicador és el temps destinat a una activitat per part de les persones que la realitzen.
 • Horari d'activitats:Població que fa la mateixa activitat a l'inici de cada hora, que també s'anomena ritmes d'activitat diària.

La classificació d'activitats utilitzada a un i dos dígits de desagregació també segueix les directrius de l'Eurostat i la darrera versió és la següent:

Cures personals:

 • Dormir
 • Àpats i begudes
 • Altres cures personals

Treball remunerat:

 • Treball principal i treball secundari
 • Altres activitats relacionades amb el treball

Estudis:

 • Estudis no especificats
 • Escola, institut i universitat
 • Estudis realitzats en el temps lliure

Llar i família:

 • Activitats relacionades amb la llar i la família no especificades
 • Activitats culinàries
 • Manteniment de la llar
 • Confecció i preparació de la roba
 • Jardineria i atenció d'animals
 • Construcció i reparacions
 • Gestions de la llar
 • Atenció de nens membres de la llar
 • Ajuda a adults membres de la llar

Treballs voluntaris i reunions:

 • Ajudes informals a altres llars
 • Activitats participatives

Vida social i diversió:

 • Vida social
 • Diversió i cultura
 • Oci passiu

Esports i activitats a l'aire lliure:

 • Exercici físic
 • Exercici productiu
 • Activitats relacionades amb els esports

Aficions i informàtica:

 • Art i aficions
 • Informàtica
 • Jocs

Mitjans de comunicació:

 • Lectura
 • Mirar la televisió, el vídeo o el DVD
 • Escoltar la ràdio o gravacions

Trajectes i ús del temps no especificat: Els trajectes que es comptabilitzen són els que tenen alguna finalitat diferent del passeig. També inclou les activitats no classificables en altres apartats.

Aquesta classificació d'activitats té algunes diferències respecte de la que es va utilitzar en l'edició de l'any 2003. Per exemple, el treball principal i el secundari s'han agrupat en una sola categoria o la informàtica ha aparegut en les etiquetes de les activitats, que estava inclosa en les aficions i jocs.

La durada mitjana de les activitats realitzades a les taules de l'apartat del Temps social haurien de sumar 24:00 hores, però com que els segons s'han truncat, poden haver-hi petites diferències que s'han optat per mantenir enlloc d'arrodonir-les i fer-les quadrar. En cas de voler la informació amb els segons i els decimals de segon inclosos, es pot fer una comanda a mida a través del servei d'atenció de comandes del nostre web.

Les dades que per freqüència baixa no siguin significatives per al càlcul apareixen amb el signe "..". Aquesta dada no és necessàriament igual a zero.