Saltar al contingut principal

Habitatges principals. Per règim de tinença

Habitatges principals. Per règim de tinença Catalunya. 2011
Valor % sobre el total
Propietat 2.188.657 74,3
Lloguer 582.701 19,8
Gratuït 54.279 1,8
Altres 119.307 4,1
Total 2.944.944 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Habitatges principals. Per règim de tinença Espanya. 2011
Valor % sobre el total
Propietat 14.274.987 78,9
Lloguer 2.438.574 13,5
Gratuït 430.516 2,4
Altres 939.614 5,2
Total 18.083.691 100,0
Unitats: Nombre.
Font: INE.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge principal

Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

L'any 2007 l'apartat Gratuït inclou l'apartat Altres.