Saltar al contingut principal

Habitatges principals. Per règim de tinença

Habitatges principals. Per règim de tinença Catalunya Valor
Propietat Lloguer Gratuït Altres Total
2011 2.188.657 582.701 54.279 119.307 2.944.944
2007 2.112.843 612.238 57.265 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.782.345
2001 1.830.721 384.423 37.343 63.287 2.315.774
1991 1.405.086 459.293 66.793 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.931.172
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Habitatges principals. Per règim de tinença Espanya Valor
Propietat Lloguer Gratuït Altres Total
2011 14.274.987 2.438.574 430.516 939.614 18.083.691
2007 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 11.654.379 1.614.221 375.466 539.960 14.184.026
1991 9.382.630 1.817.132 536.614 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.736.376
Unitats: Nombre.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge principal

Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

L'any 2007 l'apartat Gratuït inclou l'apartat Altres.