Prestacions per atur. Per tipus

Prestacions per atur. Per tipus Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Prestació total 124.255 4,4
Prestació parcial 34 -5,6
Prestació assistencial 86.743 -11,1
Capitalització 16.031 -16,1
Renda activa d'inserció laboral 16.472 -23,0
Total 243.535 -5,3
Unitats: Mitjana anual.
Font: Idescat, a partir de les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Advertiment
Prestacions per atur. Per tipus Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Prestació total 747.888 -2,3
Prestació parcial 3.284 0,3
Prestació assistencial 745.936 -3,8
Subsidi agrari 107.500 -4,7
Capitalització 79.097 -14,4
Renda activa d'inserció laboral 166.082 -16,8
Total 1.849.787 -5,1
Unitats: Mitjana anual.
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Data de publicació: 5 d'abril del 2019.

Estadística ATURP

Nota metodològica

Totes les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Les prestacions contributives per atur poden ser per desocupació total o parcial, segons que la pèrdua del lloc de treball afecti la totalitat o una part de la jornada laboral. El beneficiari de la prestació pot acollir-se, en alguns supòsits, a la capitalització de l'import total.

El SEPE gestiona també les prestacions assistencials d'atur, que no tenen caràcter contributiu i de les quals es poden beneficiar col·lectius de persones sense feina que reuneixin determinades característiques socioeconòmiques.

El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.

L'any 2000 va aparèixer una nova prestació: la renda activa d'inserció laboral, adreçada a treballadors en atur de llarga durada, majors de 45 anys o en una altra situació especial, que hagin extingit la prestació per atur de nivell contributiu i/o el subsidi per atur de nivell assistencial i que no disposin de rendes.