Saltar al contingut principal

Despeses del sistema de protecció social

Despeses del sistema de protecció social Catalunya. 2014
Import % Euros per habitant
Prestacions de protecció social 41.993.005 100,00 5.675
Malaltia/assitència sanitària 10.437.300 24,85 1.411
Invalidesa 3.125.892 7,44 422
Vellesa 16.995.462 40,47 2.297
Supervivència 3.954.506 9,42 534
Família/fills 1.670.123 3,98 226
Atur 4.695.959 11,18 635
Habitatge 113.059 0,27 15
Exclusió social no classificada 1.000.704 2,38 135
Despeses d'administració 387.822 0,91 52
Altres despeses 36.421 0,09 5
Total 42.417.248 100,00 5.732
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Despeses del sistema de protecció social Espanya. 2014
Import % Euros per habitant
Prestacions de protecció social 258.355.398 98,18 5.561
Malaltia/assitència sanitària 67.329.291 25,59 1.449
Invalidesa 18.988.971 7,22 409
Vellesa 101.334.997 38,51 2.181
Supervivència 25.544.066 9,71 550
Família/fills 13.651.417 5,19 294
Atur 1.106.519 0,42 24
Habitatge 1.106.519 0,42 24
Exclusió social no classificada 2.605.699 0,99 56
Despeses d'administració 4.755.455 1,81 102
Altres despeses 24.495 0,01 1
Total 263.135.348 100,00 5.664
Unitats: Milers d'euros.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

Estadística CPS

Nota metodològica

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia SEEPROS que impulsa l'Eurostat. Aquesta metodologia, que va ser sotmesa a una reforma important l'any 1996, parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social en què es preveu tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir un tercer i que no existeixi una contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

L'objectiu de la metodologia és, fonamentalment, aconseguir xifres comparables entre diferents països, independentment de la diversitat de formes que adopten els sistemes de protecció social corresponents.

Com totes les sèries estadístiques d'elaboració complexa i que depenen d'un nombre significatiu de fonts i altres resultats, aquestes dades presenten certes dificultats d'actualització i estabilització. Si a aquest fet hi afegim que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns dels seus criteris, això explica l'aparició de diferències amb sèries estadístiques publicades anteriorment.

L'indicador més utilitzat per efectuar comparacions internacionals és la proporció del PIB destinada a aquesta finalitat. D'altra banda, per a comparacions en xifres absolutes s'utilitzen les unitats de poder de compra (UPC), que eliminen la influència dels diferents nivells de preus. S'ha utilitzat la mateixa taxa de conversió a UPC per al conjunt de l'Estat que per a Catalunya.