Saltar al contingut principal

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Físics motòrics 205.621 0,8
Físics no motòrics 126.329 0,1
Visuals 34.078 -1,1
Auditius 33.825 0,9
Intel·lectual 68.780 3,1
Malalts mentals 118.642 0,1
Múltiple Físics- Intel·lectuals 5.942 1,2
No consta 22.835 4,3
Total 616.052 0,8
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2021.

Estadística REGDIS

Nota metodològica

Es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat d'un grau de discapacitat superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de discapacitat es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.

L'any 2015 es produeix una ruptura de la sèrie temporal per causes administratives: d’una banda, per la incorporació de les persones beneficiàries de pensions contributives d'invalidesa no reconegudes prèviament, i, de l’altra, per un procés especial de depuració de baixes.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.