Saltar al contingut principal

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Físics motòrics 195.544 3,5
Físics no motòrics 118.295 3,0
Visuals 33.826 1,2
Auditius 32.315 3,2
Intel·lectual 62.748 8,8
Malalts mentals 113.886 3,2
Múltiple Físics- Intel·lectuals 5.000 ..
No consta 20.413 35,9
Total 582.027 (b) z
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2019.

Estadística REGDIS

Nota metodològica

Es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat d'un grau de discapacitat superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de discapacitat es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.

L'any 2015 es produeix una ruptura de la sèrie temporal per causes administratives: d’una banda, per la incorporació de les persones beneficiàries de pensions contributives d'invalidesa no reconegudes prèviament, i, de l’altra, per un procés especial de depuració de baixes.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.