Saltar al contingut principal

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Físics motòrics 217.940 3,1
Físics no motòrics 133.234 3,4
Visuals 34.910 2,1
Auditius 35.643 2,8
Intel·lectual 78.784 7,8
Malalts mentals 124.925 3,0
Múltiple Físics-Intel·lectuals 7.728 19,0
No consta 27.243 10,6
Total 660.476 4,0
Font: Departament de Drets Socials

Darrera actualització: 24 de maig de 2023.

REGDIS

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de persones amb discapacitat (REGDIS).

Nota metodològica

S'aporten dades procedents del reconeixement legal de la condició de persona amb discapacitat que gestiona l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. L'obtenció de la certificació corresponent és un pas imprescindible per al gaudiment de qualsevol dels avantatges i prestacions previstos per a les persones amb determinats nivells de discapacitat. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix l'abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble. La procedència administrativa d'aquesta informació en defineix el seu abast, però, en qualsevol cas, constitueix una referència sòlida i insubstituïble.

En aquestes taules es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement d'un grau de discapacitat superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de discapacitat es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Benestar Social i Família. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.