Saltar al contingut principal

Equipaments dels serveis socials. Places

Places en equipaments per a la gent gran. Per tipus de centres Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Residències 59.888 0,4
Iniciativa pública 10.298 0,1
Iniciativa social 14.073 0,0
Iniciativa mercantil 35.517 0,7
Centres de dia 18.858 1,4
Unitats: Nombre de places.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
Places en equipaments per a persones amb discapacitat. Per tipus de centres Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Centres ocupacionals 12.696 1,7
Centres residencials 4.567 1,0
Llars residencials 4.943 0,2
Centres d'atenció especialitzada 1.364 4,3
Unitats: Nombre de places.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
Places en equipaments per a infants/adolescents. Per tipus de centres Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Centres d'acolliment .. ..
Centres residencials d'acció educativa .. ..
Centres oberts .. ..
Centres residencials d'educació intensiva .. ..
Unitats: Nombre de places.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2019.

Estadística SSBB

Nota metodològica

La informació d'aquesta àrea prové fonamentalment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,i en concret de la seva Base de Dades d'Entitats i Establiments Socials, el nucli de la qual és el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en què és obligatòria la inscripció per realitzar activitats en l'àmbit dels serveis socials, aspecte que és supervisat pel Servei d'Inspecció del mateix Departament.

El Registre es va crear l'any 1987 i la seva implantació real va requerir un procés relativament dilatat, que probablement ha afectat la sèrie cronològica en la mesura que el seu funcionament ha fet conèixer a la Base de Dades establiments ja existents que per motius diversos no eren sota coneixement de l'Administració pública.

D'altra banda, l'evolució constant de l'àmbit dels serveis socials i els canvis en la normativa que els ordena són elements que afegeixen dificultats a l'hora d'interpretar l'evolució estadística de l'oferta de serveis socials.

Nota: A partir del 1996, les places consignades en els centres residencials d'acció educativa corresponen a les places concertades pel Departament de Justícia.