Equipaments dels serveis socials. Places

Places en equipaments per a la gent gran Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Residències públiques 10.291 1,2
Residències sense lucre 14.066 -0,8
Residències mercantils 35.287 0,5
Total residències 59.644 0,3
Centres de dia 18.596 3,2
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
Places en equipaments per a persones amb discapacitat Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Centres ocupacionals 12.482 2,0
Residències 4.522 1,1
Llars residència 4.935 1,0
Centres atenció especialitzada 1.308 0,4
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
Places en equipaments per a infants/adolescents Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Centres d'acolliment .. ..
Centres residencials d'acció educativa .. ..
Centres oberts .. ..
Centres residencials d'educació intensiva .. ..
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 26 de gener del 2018.

Nota metodològica

La informació d'aquesta àrea prové fonamentalment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,i en concret de la seva Base de Dades d'Entitats i Establiments Socials, el nucli de la qual és el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en què és obligatòria la inscripció per realitzar activitats en l'àmbit dels serveis socials, aspecte que és supervisat pel Servei d'Inspecció del mateix Departament.

El Registre es va crear l'any 1987 i la seva implantació real va requerir un procés relativament dilatat, que probablement ha afectat la sèrie cronològica en la mesura que el seu funcionament ha fet conèixer a la Base de Dades establiments ja existents que per motius diversos no eren sota coneixement de l'Administració pública.

D'altra banda, l'evolució constant de l'àmbit dels serveis socials i els canvis en la normativa que els ordena són elements que afegeixen dificultats a l'hora d'interpretar l'evolució estadística de l'oferta de serveis socials.

Nota: A partir del 1996, les places consignades en els centres residencials d'acció educativa corresponen a les places concertades pel Departament de Justícia.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: