Saltar al contingut principal

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Catalunya
Unió Europea (UE-27=100) Zona euro (UM-19=100) Espanya=100 PIB revisió 2019 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-27 =1)
2020 (p) 98,9 94,0 117,4 212.931 7.656.200 0,9390
2019 (p) 107,1 100,9 118,1 237.505 7.610.200 0,9307
2018 108,0 101,3 118,4 229.098 7.516.200 0,9316
2017 110,3 103,1 119,1 221.476 7.450.400 0,9187
2016 109,9 102,3 119,6 212.704 7.416.400 0,9255
2015 108,7 101,0 119,0 204.355 7.396.100 0,9247
2014 107,4 99,5 118,8 195.370 7.399.600 0,9244
2013 106,0 98,0 117,8 192.007 7.443.600 0,9354
2012 106,5 98,3 117,0 193.449 7.496.400 0,9408
2011 107,9 99,3 116,5 198.906 7.504.000 0,9580
2010 112,8 103,4 117,1 201.706 7.477.300 0,9605
2009 117,4 107,1 116,5 200.140 7.447.300 0,9519
2008 119,1 108,3 116,7 207.716 7.377.100 0,9355
2007 122,9 110,6 117,7 202.380 7.232.300 0,9277
2006 124,3 111,2 118,0 189.001 7.076.700 0,9260
2005 121,5 108,2 118,3 174.409 6.944.200 0,9397
2004 120,6 107,1 119,4 162.355 6.782.300 0,9375
2003 121,4 107,1 120,0 151.492 6.639.100 0,9249
2002 121,6 106,7 120,9 141.547 6.470.100 0,9057
2001 120,7 105,4 121,9 132.653 6.330.900 0,9033
2000 118,8 103,5 121,7 122.428 6.297.200 0,8907
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya. Revisió estadística 2019; Eurostat.
(p) Dada provisional.
Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Espanya
Unió Europea (UE-27=100) Zona euro (UM-19=100) PIB revisió 2019 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-27 =1)
2020 (p) 84,3 80,1 1.121.948 47.353.710 0,9390
2019 (p) 90,6 85,4 1.244.375 47.105.360 0,9307
2018 91,2 85,6 1.203.259 46.728.810 0,9316
2017 92,7 86,6 1.161.867 46.532.870 0,9187
2016 91,9 85,5 1.113.840 46.449.870 0,9255
2015 91,3 84,9 1.077.590 46.410.150 0,9247
2014 90,4 83,8 1.032.158 46.455.120 0,9244
2013 90,0 83,2 1.020.348 46.593.240 0,9354
2012 91,0 84,0 1.031.099 46.766.400 0,9408
2011 92,6 85,3 1.063.763 46.736.260 0,9580
2010 96,3 88,3 1.072.709 46.562.480 0,9605
2009 100,7 91,9 1.069.323 46.367.550 0,9519
2008 102,1 92,8 1.109.541 45.983.170 0,9355
2007 104,4 94,0 1.075.539 45.236.010 0,9277
2006 105,3 94,2 1.003.823 44.360.520 0,9260
2005 102,7 91,5 927.357 43.662.610 0,9397
2004 101,0 89,7 859.437 42.859.170 0,9375
2003 101,1 89,2 802.266 42.196.230 0,9249
2002 100,5 88,3 749.552 41.423.520 0,9057
2001 99,1 86,5 700.993 40.766.050 0,9033
2000 97,6 85,1 647.851 40.554.390 0,8907
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: El concepte d'harmonitzat es refereix a Catalunya.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 23 de juny de 2022. Propera actualització: 23 de juny de 2022

Nota metodològica

El producte interior brut per habitant (PIBph) és una variable econòmica que s'utilitza com a indicador del nivell econòmic d'un territori. En territoris d'una certa dimensió és una mesura fiable del benestar de la població.

Les comparacions homogènies de macromagnituds entre diferents economies requereixen una unitat de compte específica: les paritats de poder de compra (PPC). El seu objectiu és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cadascun dels territoris, per tal d'eliminar les diferències que produeixen els diferents nivells de preus entre els territoris que són objecte de comparació.

Per mesurar aquesta variable econòmica a Catalunya, l'Idescat presenta índexs relatius a UE-27, UE-15, UM-19 i Espanya. La informació té dues opcions:

  • PIB per habitant (PIBph)
  • PIB harmonitzat per habitant (PIBHph)

Al final d'aquesta nota s'adjunta la relació de països inclosos en cada una de les àrees geogràfiques considerades.

El PIB per habitant s'obté a partir de les estimacions de l'Idescat del PIB (Revisió estadística 2019) i de la població a 1 de juliol.

El PIB harmonitzat per habitant s'obté a partir de les estimacions per a Catalunya del PIB i la població de la Comptabilitat regional d'Espanya, de l'INE. El PIB harmonitzat (PIBH) s'ha elaborat a través de mètodes de repartiment de la variable estatal i, per tant, l'agregació de les estimacions regionals és congruent amb el total estatal. Per aquests motius són estimacions harmonitzades.

Segons les finalitats dels diferents usuaris resulta apropiat utilitzar el PIB o el PIBH. En aquest sentit es considera que es tracta d'una informació complementària amb prestacions analítiques diferenciades.

Les taules presenten les dades de referència a partir de les quals es construeixen els índexs. En el cas del PIBH, l'índex per habitant publicat es calcula a partir del PIB, població i PPC. Per acord entre Eurostat i els estats de la UE, el valor del PIB deles activitats "extraregio" no es reparteixen entre la resta de territoris de cada estat.

La comparació de macromagnituds entre diferents territoris dins d'un mateix estat planteja alguns problemes específics, equivalents al que succeeix entre diferents estats. Eurostat adopta la convenció d'assignar a totes les regions d'un estat la mateixa paritat de poder de compra, però els resultats de les comparacions regionals podrien variar significativament si s'apliquessin ajustos per recollir aquests diferencials.

Les estimacions del PIBph i del PIBHph són provisionals en la mesura que les variables originals que intervenen en el càlcul també ho són (PIB, població i tipus de canvi de les paritats de poder de compra). Per tant, aquestes dades poden ser revisades a partir de la incorporació de nova informació estadística.

Atès el diferent calendari de difusió de les magnituds estimades per l'INE, Eurostat i l'Idescat, l'actualització de les dades que intervenen en el càlcul d'aquests dos indicadors es duu a terme en moments diferents del temps. Aquesta circumstància pot generar alguna diferència temporal en relació amb el període de referència de les sèries que es difonen. Per exemple, el període de referència del PIB per habitant en paritat de poder de compra no coincideix amb el dels Comptes econòmics anuals de Catalunya fins que Eurostat no actualitza les paritats de poder de compra. També pot haver-hi alguna incoherència transitòria en les dades del PIB harmonitzat per habitant, ja que la Comptabilitat regional d'Espanya (CRE) actualitza les seves dades amb retard i menor freqüència que la Comptabilitat nacional d'Espanya (CNE).

Àrees geogràfiques:

  • Zona euro (UM-19): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • Unió Europea (UE-15): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit i Suècia.
  • Unió Europea (UE-27 2020): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.