Saltar al contingut principal

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Revisió estadística 2019. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC)

Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Revisió estadística 2019. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Catalunya
Unió Europea (UE-28=100) Unió Europea (UE-15=100) Zona euro (UM-19=100) Espanya=100 PIB revisió 2019 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-28 =1)
2018 107,3 99,9 101,4 118,3 228.682 7.516.000 0,9151
2017 109,2 101,3 103,1 119,0 221.437 7.450.400 0,9048
2016 108,8 100,5 102,4 119,6 212.704 7.416.400 0,8993
2015 107,3 98,9 101,2 119,0 204.355 7.396.100 0,8841
2014 106,0 97,5 99,7 118,8 195.370 7.399.600 0,8983
2013 104,6 95,9 98,1 117,8 192.007 7.443.600 0,9184
2012 105,2 96,3 98,4 117,0 193.449 7.496.400 0,9193
2011 106,8 97,5 99,3 116,5 198.906 7.504.000 0,9464
2010 111,4 101,1 103,4 117,1 201.706 7.477.300 0,9498
2009 116,0 105,0 107,1 116,5 200.140 7.447.300 0,9448
2008 117,3 105,8 108,2 116,7 207.716 7.377.100 0,9184
2007 120,7 107,9 110,6 117,7 202.380 7.232.300 0,8892
2006 121,4 107,7 111,1 118,0 189.001 7.076.700 0,8898
2005 118,4 104,5 108,1 118,3 174.409 6.944.200 0,9052
2004 117,2 103,1 107,1 119,4 162.355 6.782.300 0,9056
2003 118,2 103,3 107,0 120,0 151.492 6.639.100 0,8957
2002 118,7 103,2 106,7 120,9 141.547 6.470.100 0,8641
2001 117,9 102,0 105,4 121,9 132.653 6.330.900 0,8607
2000 116,0 100,0 103,5 121,7 122.428 6.297.200 0,8441
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: INE. Comptabilitat Regional d'Espanya; Eurostat.
Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Revisió estadística 2019. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) Espanya
Unió Europea (UE-28=100) Unió Europea (UE-15=100) Zona euro (UM-19=100) PIB revisió 2019 (milions d'euros) Població (a 1 de juliol) PPC (UE-28 =1)
2018 90,8 84,5 85,8 1.202.193 46.729.000 0,9151
2017 91,8 85,1 86,6 1.161.878 46.532.900 0,9048
2016 91,0 84,0 85,6 1.113.840 46.449.900 0,8993
2015 90,1 83,1 85,0 1.077.590 46.410.100 0,8841
2014 89,2 82,0 83,9 1.032.158 46.455.100 0,8983
2013 88,8 81,4 83,3 1.020.348 46.593.200 0,9184
2012 89,9 82,3 84,1 1.031.099 46.766.400 0,9193
2011 91,7 83,7 85,2 1.063.763 46.736.300 0,9464
2010 95,1 86,4 88,3 1.072.709 46.562.500 0,9498
2009 99,5 90,1 91,9 1.069.323 46.367.600 0,9448
2008 100,6 90,7 92,8 1.109.541 45.983.200 0,9184
2007 102,6 91,7 94,0 1.075.539 45.236.000 0,8892
2006 102,9 91,3 94,1 1.003.823 44.360.500 0,8898
2005 100,1 88,4 91,4 927.357 43.662.600 0,9052
2004 98,2 86,3 89,7 859.437 42.859.200 0,9056
2003 98,5 86,1 89,2 802.266 42.196.200 0,8957
2002 98,2 85,4 88,2 749.552 41.423.500 0,8641
2001 96,8 83,7 86,5 700.993 40.766.000 0,8607
2000 95,4 82,2 85,0 647.851 40.554.400 0,8441
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: INE. Comptabilitat Regional d'Espanya; Eurostat.
Nota: El concepte d'harmonitzat es refereix a Catalunya.

Darrera actualització: 10 de juliol de 2019. Sèries revisades el 27 de març de 2020.

Nota metodològica

El producte interior brut per habitant (PIBph) és una variable econòmica que s'utilitza com a indicador del nivell econòmic d'un territori. En territoris d'una certa dimensió és una mesura fiable del benestar de la població.

Les comparacions homogènies de macromagnituds entre diferents economies requereixen una unitat de compte específica: les paritats de poder de compra (PPC). El seu objectiu és homogeneïtzar el poder adquisitiu dels residents en cadascun dels territoris, per tal d'eliminar les diferències que produeixen els diferents nivells de preus entre els territoris que són objecte de comparació.

Per mesurar aquesta variable econòmica a Catalunya, l'Idescat presenta índexs relatius a UE-28, UE-15, UM-19 i Espanya. La informació té dues dues opcions:

  • PIB per habitant (PIBph)
  • PIB harmonitzat per habitant (PIBHph)

Al final d'aquesta nota s'adjunta la relació de països inclosos en cada una de les àrees geogràfiques considerades.

El PIB per habitant s'obté a partir de les estimacions de l'Idescat del PIB (Revisió estadística 2019) i de la població a 1 de juliol.

El PIB harmonitzat per habitant s'obté a partir de les estimacions per a Catalunya del PIB i la població de la Comptabilitat regional d'Espanya, de l'INE. El PIB harmonitzat (PIBH) s'ha elaborat a través de mètodes de repartiment de la variable estatal i, per tant, l'agregació de les estimacions regionals és congruent amb el total estatal. Per aquests motius són estimacions harmonitzades.

Segons les finalitats dels diferents usuaris resulta apropiat utilitzar el PIB o el PIBH. En aquest sentit es considera que es tracta d'una informació complementària amb prestacions analítiques diferenciades.

Les taules presenten les dades de referència a partir de les quals es construeixen els índexs. En el cas del PIBH, l'índex per habitant publicat es calcula a partir del PIB, població i PPC. Per acord entre Eurostat i els estats de la UE, el valor del PIB deles activitats "extraregio" no es reparteixen entre la resta de territoris de cada estat.

La comparació de macromagnituds entre diferents territoris dins d'un mateix estat planteja alguns problemes específics, equivalents al que succeeix entre diferents estats. Eurostat adopta la convenció d'assignar a totes les regions d'un estat la mateixa paritat de poder de compra, però els resultats de les comparacions regionals podrien variar significativament si s'apliquessin ajustos per recollir aquests diferencials.

Les estimacions del PIBph i del PIBHph són provisionals en la mesura que les variables originals que intervenen en el càlcul també ho són (PIB, població i tipus de canvi de les paritats de poder de compra). Per tant, aquestes dades poden ser revisades a partir de la incorporació de nova informació estadística.

Atès el diferent calendari de disponibilitat de les magnituds estimades per l'INE, Eurostat i l'Idescat, l'actualització de les dades es duu a terme en moments diferents. Per tant, el període de referència del PIB per habitant i del PIB harmonitzat per habitant no coincideix amb el dels Comptes econòmics anuals de Catalunya fins que Eurostat no actualitza les paritats de poder de compra.

Àrees geogràfiques:

  • Zona euro (UM-19): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • Unió Europea (UE-15): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit i Suècia.
  • Unió Europea (UE-28): UE-15 + Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca, Romania i Xipre.

Les dades de Catalunya, d’Espanya i de la UE han estat elaborades d’acord amb la Revisió Estadística 2019 que substitueix la Base 2010.