Saltar al contingut principal

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 641.683 1,8
Indústria 35.688 0,0
Construcció 76.493 1,2
Serveis 529.502 2,0
Empreses amb seu social a Catalunya 634.223 1,8
Indústria 34.811 0,0
Construcció 75.923 1,2
Serveis 523.489 2,0
Establiments 730.346 1,8
Indústria 42.193 0,3
Construcció 85.657 1,6
Serveis 602.496 1,9
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: A partir de la data de referència a 1 de gener de 2019, el concepte d'empresa canvia d'unitat legal a unitat estadística. En conseqüència, els resultats d'aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Empreses 3.430.663 1,9
Indústria 192.211 -0,2
Construcció 425.251 2,0
Serveis 2.813.201 2,0
Establiments 3.946.232 1,9
Indústria 231.334 0,1
Construcció 463.836 2,1
Serveis 3.251.062 2,0
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).
Nota: A partir de la data de referència a 1 de gener de 2019, el concepte d'empresa canvia d'unitat legal a unitat estadística. En conseqüència, els resultats d'aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 17 de febrer de 2023.

EE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Empreses i establiments (EE).

Nota metodològica

Una empresa és la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.

Un establiment es correspon a una empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Fins a l'any de referència 2018 el concepte d'empresa coincideix amb el d'unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d'empresa incideix en l'estructura organitzativa, l'autonomia de decisió i l'orientació al mercat de l'empresa. Les unitats legals que no formen part de grups d'empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial. Per aquesta raó no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior.

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Aquesta metodologia s'amplia a Empreses i establiments.