Saltar al contingut principal

Empreses i establiments a 1 de gener. Per nombre d'assalariats

Empreses i establiments a 1 de gener. Per nombre d'assalariats Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 637.772 1,6
Sense assalariats 366.933 2,2
D'1 a 9 assalariats 236.338 0,6
De 10 a 49 assalariats 26.061 1,5
De 50 a 199 assalariats 5.639 4,2
200 o més assalariats 2.801 4,2
Empreses amb seu social a Catalunya 629.876 1,6
Sense assalariats 365.634 2,2
D'1 a 9 assalariats 234.459 0,6
De 10 a 49 assalariats 24.176 1,1
De 50 a 199 assalariats 4.251 4,4
200 o més assalariats 1.356 5,4
Establiments 723.362 1,8
Sense assalariats 418.343 2,4
D'1 a 9 assalariats 263.173 0,6
De 10 a 49 assalariats 34.333 1,8
De 50 a 199 assalariats 6.147 4,0
200 o més assalariats 1.366 5,4
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Empreses i establiments a 1 de gener. Per nombre d'assalariats Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Empreses 3.404.428 1,2
Sense assalariats 1.912.010 1,6
D'1 a 9 assalariats 1.338.650 0,6
De 10 a 49 assalariats 127.399 2,3
De 50 a 199 assalariats 20.181 4,7
200 o més assalariats 6.188 5,2
Establiments 3.907.402 1,4
Sense assalariats 2.213.473 1,8
D'1 a 9 assalariats 1.487.076 0,6
De 10 a 49 assalariats 172.464 2,8
De 50 a 199 assalariats 27.813 4,5
200 o més assalariats 6.576 6,2
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).

Darrera actualització: 19 de febrer de 2021.

Estadística EE

Nota metodològica

Una empresa és la combinació més petita d’unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d’una certa autonomia de decisió, principalment a l’hora d’emprar els recursos corrents de què disposa.

Un establiment es correspon a una empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Fins a l’any de referència 2018 el concepte d’empresa coincideix amb el d’unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d’empresa incideix en l’estructura organitzativa, l’autonomia de decisió i l’orientació al mercat de l’empresa. Les unitats legals que no formen part de grups d’empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial. Per aquesta raó no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior.

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Aquesta metodologia s'amplia a Empreses i establiments.