Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Deutors concursats 1.131 -7,6
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 384 24,7
empreses concursades 747 -18,4
persona física amb activitat empresarial 66 29,4
societat anònima (SA) 57 -50,0
societat limitada (SL) 611 -16,5
altres 13 -31,6
Per tipus de concurs
voluntari 1.095 -7,4
necessari 36 -12,2
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades del darrer any són provisionals.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Deutors concursats 5.131 -2,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 1.036 8,4
empreses concursades 4.095 -4,7
persona física amb activitat empresarial 240 4,8
societat anònima (SA) 427 -10,9
societat limitada (SL) 3.304 -3,4
altres 124 -25,7
Per tipus de concurs
voluntari 4.772 -2,4
necessari 359 -1,4
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades del darrer any són provisionals.

El nombre de deutors concursats a Catalunya l'any 2017 (segons dades provisionals) va ser de 1.131, dada que suposa un decrement del 7,6% respecte al 2016. Per naturalesa jurídica, el nombre de persones físiques sense activitat empresarial va augmentar un 24,7% mentre que el d'empreses concursades va baixar un 18,4%. Dins de les empreses concursades, el nombre de societats limitades (que suposen la majoria) va disminuir un 16,5%. Per tipus de concurs, el voluntari mostra un decrement del 7,4% i el necessari del 12,2% respecte a l'any 2016. A Espanya, el nombre de deutors concursats va baixar un 2,3% anual.

Data de publicació: 7 de febrer del 2018.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs
Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.
Concurs voluntari
Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.
Concurs necessari
Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: