Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya Valor
Deutors concursats Per naturalesa jurídica persones físiques sense activitat empresarial empreses concursades persona física amb activitat empresarial societat anònima (SA) societat limitada (SL) altres Per tipus de concurs voluntari necessari
2020 (p) 2.003 993 1.010 125 69 796 20 1.985 18
2019 2.413 1.239 1.174 149 87 923 15 2.382 31
2018 1.886 849 1.037 138 78 798 23 1.845 41
2017 1.404 584 820 91 60 653 16 1.362 42
2016 1.224 308 916 51 114 732 19 1.183 41
2015 1.108 127 981 32 141 794 14 1.058 50
2014 1.533 153 1.380 22 228 1.103 27 1.465 68
2013 2.001 135 1.866 41 392 1.409 24 1.946 55
2012 1.940 190 1.750 56 346 1.329 19 1.881 59
2011 1.488 200 1.288 52 250 961 25 1.434 54
2010 1.401 198 1.203 54 258 879 12 1.371 30
2009 1.489 202 1.287 58 294 927 8 1.446 43
2008 792 87 705 30 163 507 5 761 31
2007 288 30 258 7 80 164 7 261 27
2006 223 17 206 8 62 134 2 201 22
2005 214 22 192 6 66 118 2 195 19
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya Valor
Deutors concursats Per naturalesa jurídica persones físiques sense activitat empresarial empreses concursades persona física amb activitat empresarial societat anònima (SA) societat limitada (SL) altres Per tipus de concurs voluntari necessari
2020 (p) 6.718 2.621 4.097 500 264 3.245 88 6.447 271
2019 7.772 2.983 4.789 471 384 3.829 105 7.332 440
2018 6.398 2.066 4.332 391 378 3.465 98 6.004 394
2017 5.753 1.492 4.261 280 425 3.428 128 5.370 383
2016 5.253 956 4.297 229 479 3.422 167 4.889 364
2015 5.746 649 5.097 182 678 4.106 131 5.341 405
2014 7.280 716 6.564 186 1.009 5.200 169 6.817 463
2013 9.937 794 9.143 240 1.598 7.093 212 9.441 496
2012 9.071 976 8.095 315 1.415 6.204 161 8.510 561
2011 6.863 953 5.910 244 992 4.542 132 6.476 387
2010 5.962 972 4.990 262 885 3.756 87 5.650 312
2009 6.197 1.022 5.175 285 996 3.826 68 5.880 317
2008 3.298 404 2.894 133 551 2.179 31 3.090 208
2007 1.147 114 1.033 31 241 733 28 1.007 140
2006 968 52 916 24 224 651 17 840 128
2005 1.001 74 927 25 256 625 21 869 132
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2021.

Dades trimestrals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Aquest indicador ofereix informació anual del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari), a partir de les dades trimestrals que elabora l'INE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs

Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari

Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari

Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.