Saltar al contingut principal

Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya Valor
Total exportacions Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca Productes energètics; extracció i refinació petroli Alimentació i begudes Tèxtil, confecció, cuir i calçat Indústries químiques Metal·lúrgia i productes metàl·lics Maquinària i equips mecànics Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica Equips elèctrics i electrònics Vehicles de motor i altres materials de transport Resta branques d'activitat No classificats
2019 (p) 73.878,8 1.578,6 3.007,0 9.133,1 6.310,0 18.324,0 4.231,4 4.598,0 961,8 4.696,9 11.633,9 8.344,5 1.059,5
2018 71.226,3 1.533,7 2.259,5 8.347,6 5.874,1 17.202,1 4.294,6 4.449,1 958,0 4.843,4 12.107,4 8.299,8 1.057,2
2017 69.669,2 1.525,5 2.834,4 8.478,4 5.800,3 16.682,7 4.214,6 4.345,2 1.065,2 4.579,7 11.614,3 7.878,0 650,9
2016 65.161,0 1.661,7 1.316,1 8.001,0 5.472,5 15.516,8 3.786,1 4.230,3 1.034,9 4.123,3 12.124,1 7.422,7 471,3
2015 63.906,3 1.710,5 1.507,2 7.459,5 5.688,4 15.358,3 3.843,7 4.026,6 1.022,5 3.920,9 11.403,9 7.433,5 531,3
2014 60.313,7 1.442,5 1.607,2 6.926,4 5.522,0 14.700,8 3.728,3 3.819,3 843,4 3.698,5 10.241,6 7.036,9 746,7
2013 58.981,3 1.423,6 1.330,0 6.740,7 5.038,5 14.493,5 3.928,2 4.121,3 825,5 3.407,0 9.847,9 6.955,3 869,8
2012 58.880,7 1.253,4 1.506,6 6.643,7 4.555,2 13.895,7 3.800,2 3.768,7 827,1 3.385,5 10.242,2 7.597,3 1.405,2
2011 54.989,2 1.147,0 1.647,5 5.835,6 4.280,0 13.135,6 3.689,2 3.473,8 786,2 3.386,2 9.559,7 7.145,9 902,3
2010 48.871,6 1.092,7 1.104,0 5.167,2 3.782,4 11.848,0 3.300,5 3.130,1 732,4 3.573,4 7.774,0 6.418,7 948,2
2009 41.461,7 906,6 874,4 4.589,7 3.556,0 9.322,7 2.522,4 2.793,7 650,3 3.326,8 6.869,3 5.330,5 719,4
2008 50.515,7 1.014,1 1.167,7 5.004,3 3.432,6 10.605,9 3.148,3 3.384,9 775,2 5.104,0 9.878,8 6.139,7 860,2
2007 49.678,4 941,8 699,4 4.330,9 3.223,8 10.775,1 2.873,8 3.500,9 812,9 5.438,1 10.149,4 6.304,7 627,7
2006 47.216,0 913,6 638,4 3.907,4 3.138,1 10.061,0 2.480,7 3.054,7 841,2 5.337,9 10.573,6 5.714,0 555,3
2005 42.703,4 829,0 469,4 3.619,6 3.003,8 9.661,9 2.230,2 2.720,9 973,4 4.468,7 8.991,1 5.360,2 375,2
2004 39.485,1 733,5 391,3 3.431,8 3.054,3 8.190,7 2.076,1 2.737,1 900,8 4.221,8 8.036,9 5.226,7 484,3
2003 37.648,5 787,9 351,8 3.230,4 3.193,4 7.751,8 1.885,9 2.619,4 915,7 4.032,5 7.470,4 4.935,8 473,7
2002 37.275,9 729,5 316,9 2.984,0 3.384,2 7.332,7 1.875,2 2.658,8 874,7 4.178,1 7.475,9 4.984,2 481,8
2001 36.694,5 666,8 344,4 3.029,2 3.162,2 6.612,7 1.808,6 2.688,5 1.253,1 4.186,3 7.628,6 4.833,4 480,9
2000 33.796,5 618,3 444,0 2.668,4 2.947,9 5.896,3 1.662,1 2.609,3 1.716,7 3.722,4 6.625,0 4.414,5 471,6
1999 27.890,6 505,6 209,5 2.290,2 2.693,0 4.761,1 1.394,0 2.249,5 1.239,1 3.100,4 5.363,9 3.702,1 382,1
1998 27.147,8 536,8 199,8 2.234,3 2.478,0 4.363,1 1.312,0 2.200,6 1.068,4 3.021,8 5.770,8 3.570,7 391,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya Valor
Total exportacions Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca Productes energètics; extracció i refinació petroli Alimentació i begudes Tèxtil, confecció, cuir i calçat Indústries químiques Metal·lúrgia i productes metàl·lics Maquinària i equips mecànics Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica Equips elèctrics i electrònics Vehicles de motor i altres materials de transport Resta branques d'activitat No classificats
2019 (p) 290.089,1 17.192,9 15.970,1 33.088,2 21.316,9 38.892,7 25.396,3 17.052,0 3.789,0 15.385,1 61.945,1 34.119,6 5.941,4
2018 285.260,5 16.434,5 16.671,5 31.109,2 20.437,5 37.711,7 25.942,7 17.164,2 3.428,8 15.303,7 60.101,8 34.050,9 6.903,9
2017 276.142,9 16.118,2 13.643,9 31.139,2 20.710,4 35.971,3 24.980,5 16.711,8 3.742,7 13.974,5 60.469,7 32.195,9 6.485,0
2016 256.393,4 16.396,1 8.933,2 28.158,9 19.115,3 32.893,4 21.626,6 15.629,6 3.453,0 13.151,4 61.263,4 29.262,9 6.509,6
2015 249.794,4 15.929,1 10.898,4 26.004,6 17.740,2 33.478,1 22.380,0 16.055,5 3.352,2 12.740,6 55.088,9 28.814,9 7.312,0
2014 240.581,8 14.175,0 15.612,1 24.539,7 16.497,7 32.243,7 21.941,1 14.886,3 2.909,5 11.502,0 49.183,8 27.485,0 9.606,0
2013 235.814,1 13.964,8 15.179,4 23.242,5 15.156,6 31.012,8 22.251,4 15.682,9 2.672,2 11.834,0 47.552,6 27.422,4 9.842,4
2012 226.114,6 12.818,4 15.991,9 22.832,5 13.773,3 30.026,1 22.701,5 14.243,5 2.499,7 11.878,1 41.896,9 27.402,9 10.049,8
2011 215.230,4 11.543,0 12.459,2 20.650,6 12.852,4 28.551,7 22.641,3 12.925,8 2.452,4 12.219,1 45.292,6 26.700,6 6.941,8
2010 186.780,1 11.043,4 8.830,8 17.941,5 11.199,7 26.353,3 18.653,2 11.117,7 2.358,7 10.985,6 39.806,0 23.310,4 5.179,8
2009 159.889,6 10.254,2 6.526,8 16.044,2 10.376,7 21.374,3 14.059,8 10.230,9 2.234,0 9.306,6 35.566,8 19.777,4 4.137,8
2008 189.227,9 10.423,7 11.082,6 17.263,7 10.597,0 23.490,5 19.872,2 12.101,6 2.248,7 12.030,9 42.410,3 23.371,9 4.334,8
2007 185.023,2 10.035,0 7.893,4 15.731,0 10.197,2 22.948,4 18.314,7 11.540,5 2.432,9 12.103,9 46.702,4 23.315,7 3.808,1
2006 170.438,6 9.468,2 7.276,4 14.435,3 9.632,6 20.222,4 15.798,8 10.065,4 2.407,9 11.776,1 44.655,2 21.666,0 3.034,2
2005 155.004,7 9.024,1 5.983,3 13.593,2 8.734,5 18.572,3 13.015,5 8.977,9 2.433,5 10.752,9 41.492,4 20.036,6 2.388,6
2004 146.924,7 8.959,3 4.690,5 13.043,7 8.755,6 15.991,6 11.510,9 8.349,0 2.596,0 9.941,3 41.277,4 19.517,7 2.291,8
2003 138.119,0 9.341,2 3.726,8 12.328,0 8.873,1 15.087,1 9.819,2 7.857,9 2.648,7 9.572,6 38.180,4 18.654,8 2.029,2
2002 133.267,7 8.874,8 3.223,2 11.873,4 9.261,6 14.445,8 9.498,9 7.932,4 2.502,4 9.221,8 35.346,0 19.084,9 2.002,3
2001 129.771,0 8.172,3 3.432,5 11.435,7 8.696,1 12.990,8 9.480,1 7.950,1 2.937,6 9.581,3 34.206,9 18.796,0 2.091,6
2000 124.177,3 7.466,8 4.244,3 10.114,0 7.921,8 11.761,7 9.664,1 7.488,6 3.077,4 8.960,0 33.996,6 17.524,3 1.957,9
1999 104.788,6 6.868,5 2.127,4 8.971,3 6.979,1 9.394,0 7.753,6 6.568,7 2.586,7 7.846,3 29.467,4 14.767,3 1.458,4
1998 99.849,5 6.875,2 1.926,7 8.955,1 6.767,6 8.501,3 7.823,9 6.313,1 2.373,0 7.172,0 27.690,8 13.968,4 1.482,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

S'ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de branques d'activitat des de l'any 1994, seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats