Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 76.238,6 21,2
Nivell tecnològic alt 9.789,5 8,3
productes farmacèutics 7.198,2 6,0
productes informàtics, electrònics i òptics 2.507,2 14,3
altres 84,0 55,5
Nivell tecnològic mitjà alt 34.223,2 24,7
productes químics 14.687,2 36,1
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 18.287,1 16,8
altres 1.249,0 25,1
Nivell tecnològic mitjà baix 10.957,0 31,7
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.649,2 31,2
productes metàl·lics 2.169,2 30,5
altres 2.138,6 34,6
Nivell tecnològic baix 21.268,9 17,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 19.382,7 16,5
altres 1.886,2 27,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 281.911,9 21,1
Nivell tecnològic alt 30.615,2 22,9
productes farmacèutics 18.017,0 40,4
productes informàtics, electrònics i òptics 7.616,6 11,8
altres 4.981,6 -5,3
Nivell tecnològic mitjà alt 113.406,9 15,6
productes químics 31.605,4 33,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 77.143,6 9,2
altres 4.657,9 25,2
Nivell tecnològic mitjà baix 64.887,8 37,9
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 39.586,6 36,4
productes metàl·lics 9.367,5 17,3
altres 15.933,7 58,4
Nivell tecnològic baix 73.002,0 16,3
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 67.804,4 16,8
altres 5.197,6 9,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.