Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 87.805,7 15,3
Nivell tecnològic alt 11.269,3 12,8
Productes farmacèutics 8.407,0 15,4
Productes informàtics, electrònics i òptics 2.714,7 3,5
Altres 147,6 75,6
Nivell tecnològic mitjà alt 40.479,9 18,1
Productes químics 17.515,4 19,2
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 21.591,8 17,8
Altres 1.372,7 8,9
Nivell tecnològic mitjà baix 11.770,8 10,4
Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 7.523,2 12,8
Productes metàl·lics 1.062,0 -50,8
Altres 3.185,6 73,7
Nivell tecnològic baix 24.285,8 14,3
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 21.875,9 13,0
Altres 2.409,8 28,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 336.995,3 20,2
Nivell tecnològic alt 42.828,5 37,0
Productes farmacèutics 27.890,0 50,4
Productes informàtics, electrònics i òptics 8.168,7 6,2
Altres 6.769,8 35,0
Nivell tecnològic mitjà alt 129.682,4 14,9
Productes químics 39.033,1 23,2
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 85.625,1 12,1
Altres 5.024,2 4,4
Nivell tecnològic mitjà baix 77.958,9 22,7
Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 46.525,3 17,2
Productes metàl·lics 5.648,1 -39,8
Altres 25.785,5 78,7
Nivell tecnològic baix 86.525,5 19,1
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 79.703,1 18,3
Altres 6.822,5 30,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Darrera actualització: 2 de març de 2023.

Dades trimestrals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.