Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 62.917,2 -10,2
Nivell tecnològic alt 9.038,1 3,4
productes farmacèutics 6.790,3 7,2
productes informàtics, electrònics i òptics 2.193,8 -5,9
altres 54,0 -34,2
Nivell tecnològic mitjà alt 27.445,6 -14,2
productes químics 10.789,2 -10,0
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 15.657,7 -16,9
altres 998,7 -12,3
Nivell tecnològic mitjà baix 8.317,6 -20,2
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.066,6 -9,8
productes metàl·lics 1.662,2 -12,0
altres 1.588,8 -45,5
Nivell tecnològic baix 18.115,9 -4,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 16.636,9 -3,3
altres 1.479,0 -12,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 232.829,7 -10,6
Nivell tecnològic alt 24.909,2 -6,9
productes farmacèutics 12.835,8 5,5
productes informàtics, electrònics i òptics 6.814,4 -6,0
altres 5.259,0 -28,2
Nivell tecnològic mitjà alt 98.074,7 -11,9
productes químics 23.699,5 -11,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 70.653,4 -11,8
altres 3.721,8 -17,2
Nivell tecnològic mitjà baix 47.065,9 -17,5
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 29.023,3 -10,4
productes metàl·lics 7.985,5 -9,0
altres 10.057,1 -36,8
Nivell tecnològic baix 62.780,0 -3,8
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 58.032,9 -4,5
altres 4.747,0 6,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.