Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 89.740,8 17,7
Nivell tecnològic alt 11.575,8 18,2
Unió Europea 5.619,7 18,5
Resta del món 5.956,2 18,0
Nivell tecnològic mitjà alt 40.530,7 18,4
Unió Europea 25.285,1 20,4
Resta del món 15.245,6 15,2
Nivell tecnològic mitjà baix 13.416,7 22,4
Unió Europea 9.245,4 22,8
Resta del món 4.171,3 21,6
Nivell tecnològic baix 24.217,6 13,9
Unió Europea 14.366,5 17,0
Resta del món 9.851,1 9,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 343.266,9 21,8
Nivell tecnològic alt 43.184,6 41,1
Unió Europea 28.723,0 50,2
Resta del món 14.461,6 25,9
Nivell tecnològic mitjà alt 129.327,5 14,0
Unió Europea 81.991,4 14,9
Resta del món 47.336,1 12,6
Nivell tecnològic mitjà baix 85.105,7 31,2
Unió Europea 50.489,0 31,9
Resta del món 34.616,6 30,1
Nivell tecnològic baix 85.649,2 17,3
Unió Europea 52.071,4 20,1
Resta del món 33.577,8 13,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 de març de 2023.

Dades trimestrals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.