Saltar al contingut principal

Importacions. Per destinació econòmica dels béns

Importacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total importacions 110.556,6 -1,7
Béns de consum 35.188,7 8,8
Aliments, begudes i tabac 6.745,8 9,2
Altres béns de consum 28.442,9 8,7
Béns de capital 8.478,6 1,1
Maquinària i altres béns d'equipament 5.574,2 -2,9
Material de transport i altres béns de capital 2.904,4 9,8
Béns intermedis 66.889,3 -6,7
Prod.agricultura, silvicultura i pesca 4.383,5 2,6
Prod.energètics i industrials 62.505,9 -7,3
No classificats 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Importacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total importacions 424.248,7 -7,2
Béns de consum 114.014,2 2,7
Aliments, begudes i tabac 30.621,2 7,1
Altres béns de consum 83.393,0 1,2
Béns de capital 39.593,2 8,1
Maquinària i altres béns d'equipament 25.932,7 1,9
Material de transport i altres béns de capital 13.660,5 22,4
Béns intermedis 270.641,4 -12,6
Prod.agricultura, silvicultura i pesca 11.419,3 -4,0
Prod.energètics i industrials 259.222,1 -13,0
No classificats 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

Dades mensuals

COMEST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger (COMEST).

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.