Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 100.545,0 23,5
Nivell tecnològic alt 15.017,4 17,2
Productes farmacèutics 8.235,1 16,1
Productes informàtics, electrònics i òptics 6.256,6 11,9
Altres 525,7 296,9
Nivell tecnològic mitjà alt 44.865,8 21,4
Productes químics 18.441,9 21,9
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 23.695,3 22,0
Altres 2.728,6 13,6
Nivell tecnològic mitjà baix 15.401,9 25,3
Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 9.254,9 24,1
Productes metàl·lics 1.072,1 -47,1
Altres 5.074,9 80,7
Nivell tecnològic baix 25.259,9 30,4
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 21.081,5 27,0
Altres 4.178,4 50,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 350.731,7 23,5
Nivell tecnològic alt 63.166,7 19,5
Productes farmacèutics 26.732,7 7,9
Productes informàtics, electrònics i òptics 29.591,5 21,7
Altres 6.842,5 81,4
Nivell tecnològic mitjà alt 139.804,7 21,2
Productes químics 43.612,7 26,5
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 87.077,6 18,9
Altres 9.114,3 18,6
Nivell tecnològic mitjà baix 57.951,8 19,4
Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 39.874,7 26,4
Productes metàl·lics 4.351,8 -42,2
Altres 13.725,3 45,4
Nivell tecnològic baix 89.808,5 33,7
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 77.029,6 30,4
Altres 12.778,9 58,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Darrera actualització: 2 de març de 2023.

Dades trimestrals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.