Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 71.002,4 3,7
Nivell tecnològic alt 8.726,4 3,4
productes farmacèutics 4.198,4 2,1
productes informàtics, electrònics i òptics 4.479,1 4,0
altres 48,9 134,5
Nivell tecnològic mitjà alt 34.314,8 6,5
productes químics 10.999,8 -1,7
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 21.665,0 11,2
altres 1.649,9 7,5
Nivell tecnològic mitjà baix 9.520,2 -4,3
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 5.439,2 -2,7
productes metàl·lics 1.703,3 3,4
altres 2.377,7 -12,1
Nivell tecnològic baix 18.441,0 3,3
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 16.253,0 2,9
altres 2.188,0 6,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 232.561,7 4,1
Nivell tecnològic alt 37.367,1 1,1
productes farmacèutics 13.749,4 -4,8
productes informàtics, electrònics i òptics 18.499,9 -0,1
altres 5.117,8 27,7
Nivell tecnològic mitjà alt 100.506,2 3,4
productes químics 24.703,2 -1,9
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 70.625,2 4,8
altres 5.177,7 11,5
Nivell tecnològic mitjà baix 36.594,7 6,9
cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 21.234,9 0,5
productes metàl·lics 6.092,3 6,9
altres 9.267,5 25,2
Nivell tecnològic baix 58.093,7 5,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 52.033,6 5,2
altres 6.060,0 7,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Data de publicació: 6 de març del 2017.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: