Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-27)

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 100.545,0 23,5
Nivell tecnològic alt 15.017,4 17,2
Unió Europea 7.550,5 8,6
Resta del món 7.466,9 27,5
Nivell tecnològic mitjà alt 44.865,8 21,4
Unió Europea 25.990,7 13,5
Resta del món 18.875,1 34,4
Nivell tecnològic mitjà baix 15.401,9 25,3
Unió Europea 9.192,1 30,5
Resta del món 6.209,8 18,3
Nivell tecnològic baix 25.259,9 30,4
Unió Europea 10.763,3 16,8
Resta del món 14.496,5 42,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 350.731,7 23,5
Nivell tecnològic alt 63.166,7 19,5
Unió Europea 29.177,9 12,3
Resta del món 33.988,8 26,4
Nivell tecnològic mitjà alt 139.804,7 21,2
Unió Europea 87.150,4 15,3
Resta del món 52.654,3 32,4
Nivell tecnològic mitjà baix 57.951,8 19,4
Unió Europea 34.724,9 29,6
Resta del món 23.226,9 6,9
Nivell tecnològic baix 89.808,5 33,7
Unió Europea 38.639,3 25,0
Resta del món 51.169,2 41,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Darrera actualització: 2 de març de 2023.

Dades trimestrals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.