Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya Valor
Total Per branques d'activitat (CCAE-2009) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis Per àrees econòmiques OCDE Unió Europea (UE-28) Amèrica del Nord Amèrica Llatina Resta d'Amèrica Àsia i Oceania Àfrica Paradisos fiscals
2019 3.221,5 10,6 0,1 1.178,6 2,7 131,4 208,7 554,7 61,1 43,5 156,9 128,0 422,4 172,8 65,7 4,0 0,2 79,2 1,1 2.882,1 2.516,8 48,4 82,5 3,1 312,4 12,0 18,2
2018 3.233,2 20,7 0,1 1.138,7 2,7 0,0 253,2 370,3 32,9 57,6 465,3 12,3 448,2 281,9 27,6 0,1 5,1 40,6 75,7 3.021,7 2.671,0 98,2 115,8 7,3 110,3 1,2 8,4
2017 3.429,8 0,2 0,0 1.169,3 28,3 14,8 175,2 474,3 73,2 203,3 177,1 40,3 643,1 99,0 15,6 10,3 33,3 108,9 163,5 2.933,7 2.534,0 52,2 269,0 17,8 70,5 156,6 31,2
2016 8.274,6 35,6 0,2 776,8 3.829,4 3,0 1.589,1 602,7 33,8 143,5 262,2 210,1 406,7 135,6 17,3 9,7 100,7 98,4 19,8 7.931,3 6.548,8 159,9 1.127,8 9,8 241,8 5,5 18,1
2015 5.493,3 8,3 1,6 1.409,3 496,2 2,6 715,0 1.427,6 239,7 192,3 215,4 85,0 415,9 61,0 16,4 5,6 114,1 86,9 0,5 4.424,3 3.787,4 178,4 381,7 23,3 782,4 12,3 13,1
2014 3.064,0 7,9 200,2 233,5 0,3 419,4 644,0 609,6 70,3 87,6 173,5 46,7 153,8 96,3 14,8 1,7 50,6 2,3 251,5 2.932,2 2.208,0 68,6 525,1 23,0 150,8 0,3 17,8
2013 3.661,7 4,5 1,6 1.396,8 0,0 5,0 184,1 295,7 224,2 60,0 578,2 253,4 227,9 236,3 149,4 0,1 33,9 10,4 0,2 3.367,4 2.814,9 285,5 129,9 148,5 88,1 2,4 3,4
2012 2.730,4 3,4 1,1 1.212,9 35,9 60,7 134,8 342,4 6,6 33,2 99,3 115,2 162,3 364,2 13,2 0,1 18,9 123,1 3,2 2.429,6 2.316,9 41,0 119,4 26,1 53,1 0,1 62,9
2011 3.143,1 22,1 57,5 1.170,1 67,5 16,1 189,9 445,5 41,0 95,1 27,4 486,9 145,7 262,4 48,9 0,2 55,5 5,1 6,3 2.947,2 2.476,0 18,8 23,2 58,7 28,7 0,9 33,9
2010 4.890,5 35,4 50,0 1.232,6 253,9 1,0 80,6 276,4 1.786,6 13,8 60,2 23,4 977,1 33,3 36,5 2,5 5,3 21,2 0,6 4.804,2 4.681,3 61,9 21,1 8,6 6,3 2,5 5,5
2009 1.578,5 6,3 0,1 322,8 8,8 6,1 109,8 432,5 125,5 62,4 53,5 46,5 173,0 39,9 22,5 12,4 56,1 97,6 2,7 1.459,4 1.326,6 49,4 43,1 7,6 20,7 6,3 11,2
2008 2.982,4 7,6 16,7 433,3 147,8 427,7 156,5 887,6 65,8 78,3 72,3 384,2 122,7 84,4 22,8 0,1 59,1 1,6 13,9 2.847,2 2.746,0 28,0 65,7 4,2 20,5 0,1 16,6
2007 2.640,2 17,4 0,0 1.257,8 13,8 0,1 133,4 216,2 33,3 69,4 133,3 97,6 211,2 331,9 58,7 0,0 20,8 5,4 39,9 2.529,6 1.825,6 89,9 22,2 4,4 13,5 1,9 12,1
2006 2.657,6 1,4 0,0 602,1 57,8 0,4 143,0 261,5 291,3 257,3 154,0 364,2 108,3 39,5 218,2 0,1 150,2 5,4 2,8 2.593,9 2.433,2 72,7 16,2 9,6 32,7 0,6 15,7
2005 2.258,3 17,4 70,0 1.157,5 20,9 0,1 70,7 185,3 45,2 76,5 33,2 305,8 172,6 45,3 18,0 0,2 2,0 37,2 0,4 2.179,9 1.787,1 327,4 30,2 1,5 2,7 0,6 11,2
2004 1.573,6 5,2 22,6 666,4 0,2 0,0 77,5 206,1 29,8 70,3 105,4 112,3 151,7 49,6 32,4 0,2 2,0 40,6 1,4 1.298,0 1.041,3 222,1 206,7 1,5 42,0 2,2 3,4
2003 1.320,8 5,4 44,0 463,9 17,6 0,0 69,2 298,0 37,0 27,0 20,7 58,1 130,6 42,0 37,0 0,1 1,2 68,4 0,5 1.190,8 1.036,3 97,2 55,6 3,4 48,0 0,2 4,8
2002 2.141,7 4,0 0,0 460,4 105,5 1,8 95,4 159,2 14,9 73,2 259,6 314,7 566,2 41,0 21,1 8,5 0,6 15,4 0,2 2.046,6 1.792,7 45,0 35,5 4,8 28,6 0,6 23,2
2001 3.321,9 6,3 0,0 1.154,8 412,1 20,0 109,1 306,1 29,8 386,7 409,9 113,3 134,8 134,5 42,8 1,5 0,3 58,4 1,6 3.263,3 3.054,0 98,2 21,7 3,4 22,2 3,6 12,3
2000 2.678,1 33,0 8,4 875,0 7,2 0,1 43,7 419,5 59,4 27,8 244,7 620,0 136,5 31,4 125,8 0,3 0,4 42,7 2,3 2.617,1 2.349,3 131,1 50,2 3,7 14,2 2,3 8,2
1999 1.863,6 8,0 18,4 686,8 1,1 0,3 55,5 241,2 47,4 67,8 347,7 148,1 71,6 107,3 38,2 0,6 3,8 13,0 6,6 1.801,4 1.584,7 99,1 14,3 22,0 15,7 0,1 23,3
1998 1.964,8 4,1 0,3 730,7 0,8 3,3 189,8 366,4 7,1 54,9 54,9 153,2 219,3 63,5 24,3 0,6 9,7 81,5 0,4 1.878,9 1.478,0 50,2 10,8 3,2 205,1 1,0 54,2
1997 1.471,4 3,3 0,2 511,0 9,9 7,1 37,1 277,1 12,0 31,5 373,6 33,8 71,9 87,4 8,3 0,4 4,3 2,5 0,1 1.403,2 1.123,3 192,8 18,5 2,9 28,2 0,5 24,4
1996 1.406,5 3,5 9,7 714,1 10,0 7,5 41,8 266,9 49,3 73,5 31,1 72,7 49,8 10,4 12,3 1,1 0,2 51,8 0,7 1.375,3 1.038,0 112,3 9,9 0,4 171,5 0,1 7,2
1995 1.215,8 12,1 1,4 487,5 3,7 2,4 87,6 275,3 6,8 57,2 19,5 167,3 38,8 32,1 10,3 0,7 0,2 12,7 0,2 1.173,0 819,7 111,1 6,9 10,2 19,5 0,1 12,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya Valor
Total Per branques d'activitat (CCAE-2009) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca Indústries extractives Indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Aigua, sanejament i gestió de residus Construcció Comerç a l'engròs i al detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i d'assegurances Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Educació Activitats sanitàries i de serveis socials Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Altres serveis Per àrees econòmiques OCDE Unió Europea (UE-28) Amèrica del Nord Amèrica Llatina Resta d'Amèrica Àsia i Oceania Àfrica Paradisos fiscals
2019 22.376,6 265,6 45,9 5.177,8 929,3 144,7 821,3 1.538,5 493,0 483,0 1.755,6 4.730,4 2.117,8 2.273,9 718,4 441,8 254,7 111,4 73,4 21.020,2 18.958,9 735,4 969,5 45,3 1.009,3 20,1 124,8
2018 49.549,4 234,6 11,0 3.971,2 3.956,7 101,2 6.350,1 4.497,5 14.764,2 1.723,0 4.247,3 2.597,9 3.820,0 981,0 946,8 28,4 319,6 912,6 86,2 44.737,8 43.044,2 1.020,6 906,9 83,1 3.671,0 302,8 94,8
2017 26.842,3 316,5 398,0 4.323,7 2.457,4 617,0 2.244,9 2.418,8 3.054,7 372,2 2.043,3 2.620,6 3.170,9 1.120,2 534,3 40,9 719,4 224,9 164,4 24.475,3 21.452,0 2.121,3 1.086,9 48,3 969,6 308,6 66,3
2016 27.049,3 373,1 74,1 5.322,0 4.555,8 3,6 2.632,2 1.604,9 1.782,5 676,9 766,6 2.826,7 2.801,9 1.054,8 1.204,3 18,6 408,1 921,3 21,9 24.627,3 20.919,8 662,4 2.509,9 103,7 1.987,5 56,6 135,2
2015 25.153,3 540,2 25,6 3.338,9 3.098,5 13,3 4.837,0 3.384,3 1.068,8 531,5 556,9 1.436,2 4.102,2 506,1 178,4 882,3 319,2 292,8 41,1 22.529,9 20.299,0 505,6 1.832,7 173,8 1.678,3 19,1 180,0
2014 20.646,1 423,8 1.097,0 2.318,2 1.013,7 455,8 1.865,3 3.880,9 762,3 1.220,4 795,9 2.615,3 2.987,3 299,1 244,1 119,8 107,6 180,0 259,5 17.544,3 14.565,7 983,6 3.143,6 99,7 1.271,6 38,0 171,5
2013 17.268,6 72,5 134,4 2.905,3 1.548,2 782,7 1.491,7 988,3 1.157,8 540,3 791,9 3.039,3 1.881,9 401,5 416,3 53,1 65,6 984,5 13,5 15.571,1 14.094,1 569,1 945,1 264,9 350,7 252,4 344,8
2012 14.903,5 76,6 147,1 4.776,0 1.218,4 66,1 1.129,6 845,0 166,4 120,7 676,4 2.254,3 1.556,9 648,0 575,4 85,1 372,7 181,1 7,7 12.750,7 10.907,6 545,9 2.156,7 59,6 676,6 29,4 135,5
2011 28.804,3 76,1 76,4 8.253,1 1.663,1 16,9 968,6 1.211,4 4.566,3 332,0 5.161,3 3.950,7 1.410,3 491,0 254,8 0,3 85,3 275,4 11,2 23.700,0 22.614,4 340,6 257,4 144,7 4.404,1 12,4 179,3
2010 12.614,4 78,3 89,1 2.630,8 1.551,2 1,4 575,2 1.008,3 2.049,1 98,8 498,7 1.204,7 1.379,0 893,3 418,8 12,2 29,7 36,6 59,2 11.976,0 11.365,4 315,8 351,1 44,8 178,4 6,8 94,8
2009 12.771,0 49,6 16,4 4.931,1 567,0 6,4 509,5 1.236,2 959,1 146,0 1.618,3 1.242,0 684,8 148,5 220,4 16,4 67,8 329,0 22,3 8.744,6 7.779,7 196,8 562,7 48,3 3.551,0 20,2 100,3
2008 30.195,8 43,0 129,5 1.084,8 7.516,7 429,5 808,8 14.036,2 340,1 273,6 819,7 2.809,2 931,4 449,4 314,7 7,1 128,8 14,7 58,6 29.623,1 28.960,9 173,9 223,1 36,1 109,9 144,1 89,6
2007 30.183,8 50,5 13,5 3.317,4 18.167,1 2,2 1.915,5 963,9 474,7 298,9 431,1 2.544,5 832,2 549,2 511,3 16,1 30,1 22,8 42,7 29.579,6 28.418,6 329,5 390,3 32,4 59,7 110,0 79,8
2006 9.823,7 42,7 35,3 1.721,2 76,6 97,5 727,8 859,5 359,9 549,5 1.876,2 929,4 828,1 544,4 955,8 5,9 172,3 22,1 19,6 9.223,5 8.424,8 494,9 383,5 68,8 82,9 87,2 113,8
2005 13.880,6 42,7 112,1 2.505,8 61,7 61,6 564,2 551,3 83,2 202,6 6.806,6 1.305,1 593,8 656,4 177,4 5,9 21,3 124,4 4,2 13.503,2 12.154,6 884,4 265,6 40,6 72,4 10,6 113,3
2004 9.031,6 36,9 80,0 2.302,4 680,2 0,1 529,0 2.273,4 261,1 163,7 794,3 853,8 485,1 209,7 192,8 7,3 102,3 56,5 3,1 8.436,0 7.626,4 597,6 384,7 34,6 112,1 9,9 123,3
2003 9.934,9 85,3 135,3 2.197,8 705,5 2,3 343,1 776,9 120,5 449,5 2.982,4 832,7 599,6 223,6 195,7 32,0 21,3 229,5 1,9 9.506,1 8.739,3 522,5 194,7 54,0 121,9 4,9 179,4
2002 11.769,4 38,4 12,5 1.718,7 1.708,7 2,4 645,9 764,0 598,1 151,3 1.985,3 1.714,0 917,9 1.236,8 172,9 19,9 18,7 39,6 24,3 11.353,9 10.620,5 296,4 211,4 35,8 189,9 7,6 110,9
2001 15.499,5 48,5 5,4 6.483,9 565,1 20,5 549,9 1.061,3 80,5 553,7 2.609,5 2.137,7 609,7 409,7 146,0 12,8 65,4 108,0 32,0 15.081,2 14.016,5 663,0 166,4 60,3 73,5 20,3 204,4
2000 26.034,7 70,7 15,2 2.266,2 22,9 7,8 604,5 1.126,5 384,8 250,8 15.819,0 3.452,0 700,5 672,1 375,7 2,0 40,9 88,1 135,1 25.569,0 23.908,6 815,8 190,2 189,3 50,6 9,3 271,5
1999 10.688,1 75,3 43,6 2.780,3 610,4 0,5 634,2 733,8 172,7 266,4 1.912,2 1.730,4 454,7 992,8 146,2 25,8 18,6 35,6 54,7 10.394,2 9.280,5 792,4 169,0 77,7 44,9 8,4 116,6
1998 8.965,9 40,5 140,2 2.890,8 6,8 32,3 555,8 1.080,6 52,0 174,7 595,0 2.182,7 565,0 315,1 148,5 3,9 18,1 91,5 72,3 8.592,8 7.065,4 762,9 200,6 35,5 247,5 10,9 163,4
1997 5.764,2 55,9 37,0 1.962,4 14,0 32,6 236,8 1.087,5 77,8 143,3 1.026,8 387,2 350,7 186,0 89,1 3,9 19,6 23,9 29,7 5.510,0 4.616,8 528,3 138,9 28,4 57,4 2,4 110,3
1996 5.597,5 60,4 16,4 2.327,9 32,4 31,4 353,4 881,6 113,8 181,1 473,4 536,3 251,6 92,1 100,4 41,0 2,9 82,7 18,7 5.391,0 4.329,4 575,7 90,3 24,8 266,8 6,7 90,9
1995 5.395,9 108,0 22,4 2.335,3 32,6 90,3 271,4 820,9 130,3 140,6 244,1 774,7 268,6 86,3 40,7 2,5 1,9 22,4 2,8 5.132,9 4.265,9 516,0 127,3 45,8 50,0 5,0 86,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

Darrera actualització: 27 de març de 2020.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.