Personal en R+D. Per sexe i ocupació

Personal en R+D. Per sexe i ocupació Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Total 44.826,2 2,1
Homes 25.965,2 2,0
Dones 18.861,0 2,2
Investigadors 26.402,5 3,6
Homes 15.925,9 3,6
Dones 10.476,6 3,7
Tècnics 13.397,6 3,5
Homes 7.859,0 3,7
Dones 5.538,6 3,2
Altre personal de suport 5.026,1 -8,3
Homes 2.180,3 -13,0
Dones 2.845,8 -4,3
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
Personal en R+D. Per sexe i ocupació Espanya. 2015
Valor Variació (%)
Total 200.865,8 0,3
Homes 119.568,6 -0,6
Dones 81.297,2 1,7
Investigadors 122.437,0 0,2
Homes 74.708,4 -0,5
Dones 47.728,6 1,3
Tècnics 55.523,2 2,1
Homes 33.514,0 1,3
Dones 22.009,2 3,2
Altre personal de suport 22.905,6 -2,9
Homes 11.346,2 -6,5
Dones 11.559,4 0,9
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.

Hi va haver 44.826,2 persones dedicades a tasques de recerca i desenvolupament a Catalunya l'any 2015, un 2,1% més que a l'any anterior. La participació femenina va ser del 42,1%. Per tipus de personal convé destacar que el 58,9% del total són investigadors. El personal tècnic representa un 29,9% del total de personal i el personal auxiliar té un pes de l'11,2%. El nombre de dones investigadores és un 39,7% del personal investigador, i el nombre de tècniques representa el 41,3% d'aquesta categoria. A Espanya, el nombre de personal dedicat a tasques d'R+D va variar un 0,3%; en el cas de les dones es mostra un increment de l'1,7%.

Data de publicació: 26 de juliol del 2017.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L'Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per calcular l'esforç en R+D a Catalunya es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna), i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002–2008 base 2000, anys 2009–2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en 3 categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: