Innovació tecnològica. Empreses

Innovació tecnològica. Empreses Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Empreses amb activitats d'innovació tecnològica 3.632 3.631 3.396 3.951 4.305 5.334 7.045 8.184 7.248 6.867 7.158 12.860 6.513 7.225
Empreses amb despesa en: (1)
R+D interna 1.820 1.813 1.812 1.875 1.834 1.969 2.853 3.383 2.997 2.992 2.768 4.143 2.230 1.810
R+D externa 714 687 781 878 1.020 1.106 1.352 1.751 1.613 1.351 1.821 1.995 1.378 1.020
Adquisició de maquinària i equip 1.430 1.491 1.305 1.580 1.973 2.770 3.718 3.763 3.702 3.565 3.944 8.640 2.562 4.104
Adquisició d'altres coneixements externs 76 167 108 120 116 121 267 325 270 286 308 1.516 1.232 1.224
Formació 1.261 1.326 882 1.544 1.711 2.164 824 1.204 1.680 1.385 1.810 6.275 1.687 2.642
Comercialització 732 735 723 839 1.001 1.251 1.640 2.391 1.611 1.502 1.574 3.805 899 1.245
Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució 362 337 408 495 418 463 803 845 833 673 785 2.967 744 1.781
Empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys 4.303 4.307 4.057 4.415 5.434 6.918 8.599 9.180 10.470 11.129 10.727 11.494 7.921 9.164
% sobre el total d'empreses 15,4 15,8 14,4 14,4 17,1 21,0 23,6 23,7 27,4 29,7 30,2 31,7 21,5 21,0
segons tipus d'innovació (1)
de producte 2.480 2.336 2.302 2.255 2.842 3.382 4.172 4.262 5.648 6.646 6.703 6.946 5.351 5.570
de procés 3.202 3.238 2.985 3.432 4.238 5.718 7.297 7.673 7.947 7.292 7.976 8.704 6.069 6.818
de producte i procés 1.378 1.267 1.231 1.272 1.647 2.181 2.870 2.755 3.125 2.808 3.952 4.156 3.499 3.224
Empreses EIN en el període (2) 4.869 4.925 4.703 5.158 6.062 7.441 9.506 10.429 11.190 11.913 11.217 12.268 9.119 10.027
% EIN sobre el total 17,4 18,0 16,7 16,9 19,1 22,6 26,1 26,9 29,3 31,7 31,6 33,8 24,7 23,2
Empreses EIN que han cooperat en innovació tecnològica(2) 1.284 1.266 1.112 1.322 1.266 1.378 1.674 1.683 1.350 1.459 1.792 1.723 1.618 1.376
Empreses EIN que demanen patents (2) 357 367 439 456 614 485 533 624 868 671 745 1.431 690 604
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Classificació a partir de multiresposta.
(2) Les empreses EIN són les empreses amb innovacions tecnològiques en el període més aquelles que les tenen en curs o no exitoses en el mateix període.
Innovació tecnològica. Empreses Espanya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Empreses amb activitats d'innovació tecnològica 15.736 15.748 16.119 18.077 20.487 24.645 30.014 36.183 30.819 31.460 29.766 36.480 23.721 24.463
Empreses amb despesa en: (1)
R+D interna 7.563 7.628 7.880 8.196 8.274 8.793 11.200 12.997 12.386 11.198 9.738 8.958 4.855 5.526
R+D externa 3.073 3.486 4.273 4.339 5.266 5.742 6.846 7.420 7.572 6.485 7.052 6.618 2.989 3.198
Adquisició de maquinària i equip 6.483 6.747 6.349 7.762 9.881 12.430 15.713 17.773 16.374 18.462 17.989 27.180 4.014 14.084
Adquisició d'altres coneixements externs 449 510 487 535 650 634 938 1.375 1.573 1.228 1.299 2.542 1.149 5.925
Formació 5.698 5.096 5.151 6.822 7.563 10.272 3.480 5.114 6.737 5.444 6.359 9.401 1.791 6.681
Comercialització 2.932 3.389 3.161 3.758 4.571 4.931 6.726 11.089 5.954 5.553 5.120 5.780 1.193 3.966
Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució 1.542 1.516 1.747 1.709 1.673 2.201 2.890 4.371 2.819 2.382 2.492 4.125 1.279 5.162
Empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys 18.269 18.511 19.370 20.815 27.203 32.041 39.043 42.206 46.877 49.415 47.529 51.316 31.711 32.339
% sobre el total d'empreses 12,8 13,3 13,2 13,2 16,6 18,6 20,5 20,8 23,5 25,3 27,0 29,7 19,4 20,6
segons tipus d'innovació (1)
de producte 9.647 9.894 9.925 10.045 12.445 14.466 17.644 18.493 25.353 27.085 26.866 30.392 20.993 19.762
de procés 14.004 14.240 14.833 16.512 22.392 26.962 32.735 35.463 33.193 33.767 35.166 40.605 24.457 25.326
de producte i procés 5.382 5.623 7.738 5.743 7.634 9.387 11.336 11.749 11.668 11.436 14.503 19.681 13.739 12.749
Empreses EIN en el període (2) 21.284 21.691 22.961 24.464 30.541 35.226 43.513 47.756 51.746 53.695 49.690 54.119 37.830 35.532
% EIN sobre el total 14,9 15,5 15,7 15,5 18,6 20,4 22,9 23,6 25,9 27,5 28,2 31,4 23,1 22,7
Empreses EIN que han cooperat en innovació tecnològica(2) 6.312 6.133 6.119 6.444 6.273 6.740 7.925 7.497 6.430 6.343 8.133 7.779 5.710 5.684
Empreses EIN que demanen patents (2) 1.243 1.272 1.645 1.737 1.866 1.916 2.109 2.486 3.023 2.434 3.305 4.195 2.271 1.949
Unitats: Empreses.
Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.
(1) Classificació a partir de multiresposta.
(2) Les empreses EIN són les empreses amb innovacions tecnològiques en el període més aquelles que les tenen en curs o no exitoses en el mateix període.

El nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica va ser de 3.632 a Catalunya l'any 2015. D'aquestes empreses, un 50,1% van destinar la despesa a R+D interna i un 19,7% a despesa en R+D externa. Cal destacar que el 39,4% d'empreses va decidir gastar en compra de maquinària i equips, un 34,7% en formació i un 20,2% en comercialització. El nombre d'empreses amb innovació tecnològica en els darrers tres anys ha estat de 4.303, dada que representa el 15,4% sobre el total d'empreses. Segons el tipus d'innovació, es mostra una major tendència pel procés, seguit de la innovació de producte. El nombre d'empreses EIN es va situar en 4.869, xifra que representa el 17,4% respecte al total d'empreses. A Espanya el nombre d'empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys va ser de 18.269, i el nombre d'empreses EIN es va situar en 21.284.

Data de publicació: 26 de juliol del 2017.

Nota metodològica

Les dades sobre el procés d'innovació de les empreses a Catalunya s'obtenen de l'enquesta que realitza l'INE. Aquesta enquesta està destinada a empreses seleccionades per mostreig aleatori estratificat, d'acord amb la metodologia del Manual d'Oslo. Aquest manual recull les recomanacions metodològiques de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mesurar la innovació a les empreses.

Amb la revisió del Manual d'Oslo (revisió any 2005), s'amplia la definició d'empresa innovadora. A més de les empreses amb innovacions tecnològiques, que inclouen innovacions de producte i de procés, també es consideren les empreses amb innovacions no tecnològiques, que inclouen innovacions organitzatives i de comercialització.

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

L'estadística proporciona el nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica en funció de la despesa en les diferents activitats innovadores (R+D interna i externa, compra de maquinària i equips, altres coneixements externs per a innovació, formació, introducció d'innovacions en el mercat, disseny i preparatius per a la distribució/producció). També proporciona dades sobre el nombre d'empreses segons el tipus d'innovació tecnològica (de producte, de procés i de producte i procés), així com la despesa en aquestes activitats d'innovació.

Les empreses EIN són les empreses amb innovació tecnològica en el període, més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

S'entén que una empresa EIN ha sol·licitat una patent si ho ha fet en qualsevol de les oficines següents: Oficina Espanyola de Patents i Marques, Oficina Europea de Patents, Oficina Americana de Patents i Marques, així com les patents del Tractat de Cooperació en matèria de patents.

També es dóna informació dels objectius als quals ha estat orientada aquesta innovació: objectius orientats als productes, als processos, sobre ocupació i altres.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.

Pel que fa a la innovació no tecnològica, l'estadística dóna informació del nombre d'empreses segons el tipus d'innovació no tecnològica així com del grau d'importància dels objectius que es persegueixen amb aquestes innovacions organitzatives i de comercialització.

Taules disponibles [+]

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: