Saltar al contingut principal

Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses

Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses Catalunya. 2021-2022
Empreses de 10 ocupats o més Empreses de menys de 10 ocupats
Ordinador 99,4 90,1
Connexió a Internet 98,3 86,0
Ús de mitjans socials 74,5 33,4
Compra de serveis d'informàtica en núvol .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Pàgina web 84,3 30,5
Correu electrònic .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Intranet .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Compren per comerç electrònic 41,7 23,0
Venen per comerç electrònic 36,8 14,0
Unitats: % empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
Nota: Les dades sobre comerç electrònic es refereixen al primer any del període de referència, mentre que les dades d'equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) es refereixen al primer trimestre del segon any del període de referència.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses Espanya. 2021-2022
Empreses de 10 ocupats o més Empreses de menys de 10 ocupats
Ordinador 99,2 86,0
Connexió a Internet 98,3 82,1
Ús de mitjans socials 66,1 29,7
Compra de serveis d'informàtica en núvol .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Pàgina web 77,2 26,1
Correu electrònic .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Intranet .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Compren per comerç electrònic 38,7 21,3
Venen per comerç electrònic 31,6 13,2
Unitats: % empreses.
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses.
Nota: Les dades sobre comerç electrònic es refereixen al primer any del període de referència, mentre que les dades d'equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) es refereixen al primer trimestre del segon any del període de referència.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de novembre de 2022.

Estadística ETICCE

Nota metodològica

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

Els objectius principals de l'enquesta són conèixer la implantació de TIC per part de les empreses amb activitat al territori espanyol i l'ús del comerç electrònic que fan aquestes.

La població objecte d'estudi està formada per les empreses amb activitat principal descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, L, les divisions de la 69 a 74 de la secció M, la secció N i el grup 95.1, segons la CCAE-2009.

El marc poblacional de l'Enquesta és el Directori Central d'Empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació amb dades d'identificació, localització, distribució territorial i classificació per grandària i activitat econòmica de les unitats.

La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa en l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

Per tal que les dades que es publiquen siguin comparables amb les que ofereixen l'INE i altres organismes d'estadística oficial, els resultats s'obtenen diferenciant les empreses de 10 o més ocupats de les empreses de menys de 10 ocupats. En edicions anteriors a l'enquesta del 2010, la informació es presenta per a les empreses de 10 assalariats o més i per a les empreses de menys de 10 assalariats.

Entre els anys 2000 i 2003, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, DURSI) duien a terme l'Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les empreses catalanes amb una periodicitat anual.