Saltar al contingut principal

Índex de costos de construir

Índex de costos de construir Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Índex general 180,0 -4,3
Edificació 175,5 -3,2
Obra civil 193,1 -7,1
Unitats: Base desembre 1994 = 100.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Notes:
- Les dades del darrer any són provisionals.
- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.

Darrera actualització: 14 de març de 2016.

Dades mensuals

Nota metodològica

L'índex de costos de construir és un indicador mensual elaborat mitjançant una enquesta, a fi de conèixer el nivell de preus del elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra, és a dir, el preu dels materials de construcció posats a peu d'obra (preu de venda més transport) i el cost laboral (salaris més càrregues socials per dia efectivament treballat).

A partir d'aquesta informació bàsica s'obtenen tres números índex que reflecteixen l'evolució mensual del cost de construir un edifici, el cost de construir una obra d'enginyeria civil i el cost d'una obra sense predomini d'un o altre tipus anomenat "cost total de construir", ja que incorpora les dues grans tipologies.

La sèrie estadística referida a Espanya no és estrictament homogènia amb la de Catalunya, atès que s'utilitzen diferents fonts per a l'elaboració de l'índex. En tots dos casos, l'índex té com a base el mes de desembre del 1994.