Índex de costos de construir

Índex de costos de construir Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Índex general 180,0 -4,3
Edificació 175,5 -3,2
Obra civil 193,1 -7,1
Unitats: Base desembre 1994=100.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Notes:
- Les dades del darrer any són provisionals.
- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.

L'índex de costos de construir a Catalunya, l'any 2015, va disminuir un 4,3% respecte a l'any anterior. Per tipologia de l'obra, van registrar decrements anuals tant l'edificació (-3,2%) com l'obra civil (-7,1%).

Data de publicació: 14 de març del 2016.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'índex de costos de construir és un indicador mensual elaborat mitjançant una enquesta, a fi de conèixer el nivell de preus del elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra, és a dir, el preu dels materials de construcció posats a peu d'obra (preu de venda més transport) i el cost laboral (salaris més càrregues socials per dia efectivament treballat).

A partir d'aquesta informació bàsica s'obtenen tres números índex que reflecteixen l'evolució mensual del cost de construir un edifici, el cost de construir una obra d'enginyeria civil i el cost d'una obra sense predomini d'un o altre tipus anomenat "cost total de construir", ja que incorpora les dues grans tipologies.

La sèrie estadística referida a Espanya no és estrictament homogènia amb la de Catalunya, atès que s'utilitzen diferents fonts per a l'elaboració de l'índex. En tots dos casos, l'índex té com a base el mes de desembre del 1994.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: