Saltar al contingut principal

Indicadors del ciment

Indicadors del ciment Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Consum de ciment 1.998,2 -10,6
Producció de clínquer .. ..
Producció de ciment 3.082,6 3,8
Vendes de ciment gris .. ..
Importacions totals 88,2 -69,4
Importacions de clínquer .. ..
Importacions ciment .. ..
Exportacions totals 1.889,1 6,4
Exportacions de clínquer .. ..
Exportacions ciment .. ..
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen; Ciment Català.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicadors del ciment Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Consum de ciment 13.287,6 -9,7
Producció de clínquer 15.271,2 -12,9
Producció de ciment 16.123,3 -7,7
Vendes de ciment gris 12.407,4 -14,5
Importacions totals 898,3 -11,4
Importacions de clínquer 246,3 -39,8
Importacions ciment 651,9 7,8
Exportacions totals 5.987,9 -3,4
Exportacions de clínquer 2.720,4 -7,1
Exportacions ciment 3.267,5 0,0
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 15 de febrer de 2021.

Dades mensuals

Nota metodològica

El consum de ciment és un indicador d'activitat del sector de la construcció molt usual, atès que la seva evolució reflecteix globalment la dinàmica cíclica del sector.

El consum de ciment representa el consum real de tots els tipus de ciment (gris, blanc i ciment d'aluminat de calci). La informació de Catalunya es basa en les dades de vendes a Catalunya de tots els fabricants de ciment que operen a l'Estat espanyol, completades amb les dades del material importat i registrat a la Direcció General de Duanes amb destinació a l'àrea de Catalunya; quan aquest material no és ciment sinó clínquer, es corregeix amb un factor adequat.

Les vendes de ciment gris són les que fan a Catalunya els fabricants associats a Ciment Català sense discriminar el lloc on s'ha fabricat, sempre que sigui a l'Estat espanyol. La definició de ciment gris utilitzada inclou també el ciment d'aluminat de calci.

Importació i exportació de ciment i clínquer: en considerar les quantitats totals, cal tenir en compte que una tona de ciment requereix per a la seva fabricació menys d'una tona de clínquer.