Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya Índex (mitjana anual)
Índex general (IPI) Indústries extractives Indústries manufactureres indústries d'alimentació i begudes indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats indústries químiques fabricació de productes farmacèutics fabricació productes cautxú i matèries plàstiques fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics materials i equips elèctrics, electrònics i òptics fabricació de maquinària i equips mecànics fabricació de material de transport altres indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Subministrament d'aigua
2019 106,4 87,2 107,1 100,9 121,7 83,6 103,3 116,2 106,5 98,8 115,9 107,2 121,8 100,7 114,7 97,6 120,8
2018 107,7 97,1 108,9 101,5 127,0 92,5 105,9 115,6 108,7 98,3 116,4 110,3 120,2 104,5 113,9 96,4 110,9
2017 106,9 94,5 107,1 100,1 126,0 95,4 106,4 113,0 109,5 106,8 112,1 107,3 112,0 101,1 109,7 103,6 117,6
2016 103,1 90,2 103,3 101,5 114,8 96,4 101,7 107,0 104,8 101,1 103,5 102,9 108,6 102,2 101,3 100,1 108,7
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 97,5 97,4 97,3 97,3 100,9 99,0 96,4 97,6 92,0 95,1 95,8 97,3 99,1 103,3 93,4 97,5 104,1
2013 95,9 99,8 94,8 93,0 101,2 97,3 92,1 103,4 88,1 87,9 95,9 87,8 102,2 97,1 90,1 102,2 111,4
2012 95,0 95,8 94,4 91,6 103,6 98,2 92,8 99,5 87,8 85,9 97,9 92,9 102,2 93,3 90,5 98,3 102,0
2011 99,6 132,2 99,9 93,1 111,0 98,7 102,8 102,7 90,5 103,8 108,8 111,7 102,0 96,0 93,9 96,3 100,8
2010 100,7 154,6 100,6 93,5 113,8 105,9 101,3 106,2 89,2 108,7 112,6 123,7 90,0 92,5 91,8 100,6 ..
2009 96,3 237,7 97,0 95,3 107,5 108,1 93,4 92,0 87,2 125,5 112,6 112,6 84,6 85,4 91,8 86,5 ..
2008 114,3 330,7 115,7 95,4 135,2 124,0 99,1 85,1 110,4 179,1 160,3 146,3 112,9 121,6 108,9 93,7 ..
2007 124,6 422,7 127,3 93,7 166,6 134,0 109,0 76,3 130,9 219,4 185,3 166,9 131,0 133,3 122,7 89,4 ..
2006 122,2 415,1 124,3 90,5 181,2 126,8 104,0 74,5 121,5 223,8 180,7 155,6 121,8 133,9 123,4 93,2 ..
2005 116,4 459,0 118,1 .. .. .. 104,1 70,3 119,0 205,0 .. .. 100,1 .. .. 91,2 ..
2004 118,9 511,6 120,2 .. .. .. 104,3 65,5 122,9 206,4 .. .. 104,3 .. .. 96,4 ..
2003 117,3 515,5 119,6 .. .. .. 103,0 69,8 118,5 198,9 .. .. 107,1 .. .. 85,0 ..
2002 117,2 468,8 119,6 .. .. .. 100,2 67,5 119,7 186,1 .. .. 112,1 .. .. 84,2 ..
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya Índex (mitjana anual)
Índex general (IPI) Indústries extractives Indústries manufactureres indústries d'alimentació i begudes indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats indústries químiques fabricació de productes farmacèutics fabricació productes cautxú i matèries plàstiques fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics materials i equips elèctrics, electrònics i òptics fabricació de maquinària i equips mecànics fabricació de material de transport altres indústries manufactureres Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Subministrament d'aigua
2019 105,9 92,0 107,9 104,4 101,3 93,1 106,5 113,0 109,4 109,8 109,7 110,5 123,3 105,9 112,6 96,2 109,9
2018 105,2 91,0 107,1 102,0 103,7 96,0 106,6 108,5 109,3 107,4 108,2 109,0 121,2 106,0 113,5 97,6 101,7
2017 104,5 96,2 105,5 101,8 106,5 97,3 105,4 106,6 109,0 105,7 106,3 102,9 116,6 104,9 109,3 99,5 105,9
2016 101,6 91,6 102,3 101,6 103,9 98,8 101,5 103,5 103,5 101,3 100,8 99,9 105,1 105,7 102,6 97,8 105,6
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 96,8 109,2 96,2 99,3 100,8 97,3 96,1 96,0 94,2 95,7 96,2 95,3 98,0 91,3 93,9 99,8 99,0
2013 95,4 109,2 94,0 95,5 101,8 97,9 91,8 98,0 90,1 93,8 95,6 89,8 102,8 86,0 92,7 102,3 98,7
2012 97,1 127,4 95,4 96,8 100,7 103,1 92,9 95,2 88,9 101,3 97,1 95,2 101,7 84,5 95,8 106,5 95,0
2011 103,7 166,6 103,2 99,3 107,9 108,1 99,9 95,5 97,5 121,8 111,6 108,6 101,8 92,6 104,9 106,4 92,6
2010 105,7 205,0 104,8 99,6 112,9 112,4 98,8 95,0 98,7 134,1 112,7 114,9 94,2 92,5 110,9 110,4 ..
2009 104,8 196,3 104,2 99,3 114,6 109,0 94,3 86,8 91,3 141,4 114,1 115,9 98,5 88,0 113,9 107,3 ..
2008 125,1 259,3 125,6 101,0 143,6 122,0 96,1 86,8 109,9 199,2 149,4 158,3 134,3 115,8 140,9 116,1 ..
2007 134,7 300,5 136,2 101,6 162,4 129,9 101,4 80,5 123,0 252,4 163,7 164,0 147,1 128,9 155,8 114,9 ..
2006 131,5 297,9 132,9 99,9 169,4 125,8 99,2 75,1 120,5 255,4 158,4 157,8 134,4 123,6 155,8 112,6 ..
2005 126,8 289,7 127,8 .. .. .. 97,8 68,4 118,0 245,7 .. .. 117,2 .. .. 111,9 ..
2004 126,6 301,8 128,2 .. .. .. 97,2 69,1 117,1 241,0 .. .. 117,9 .. .. 107,5 ..
2003 124,2 316,8 126,3 .. .. .. 96,4 72,9 114,0 239,1 .. .. 113,4 .. .. 100,5 ..
2002 122,4 316,7 124,6 .. .. .. 93,2 68,9 113,4 235,1 .. .. 116,0 .. .. 97,7 ..
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 8 de maig de 2020.

Dades mensuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).