Saltar al contingut principal

Indicador de clima industrial (ICI)

Indicador de clima industrial (ICI) Catalunya. 2018
Valor (mitjana anual) Valor al mes de desembre
Total indústria
Indicador de clima industrial -1,4 -8,6
Cartera de comandes total -7,3 -19,6
Estoc de productes acabats -2,1 14,4
Tendència de la producció 7,9 8,1
Béns d'inversió
Indicador de clima industrial 14,2 10,0
Cartera de comandes total 25,3 27,3
Estoc de productes acabats -1,5 0,0
Tendència de la producció 11,3 2,6
Béns intermedis
Indicador de clima industrial -4,7 -13,8
Cartera de comandes total -11,9 -31,1
Estoc de productes acabats -0,2 21,8
Tendència de la producció 0,0 11,5
Béns de consum
Indicador de clima industrial -6,3 -13,7
Cartera de comandes total -22,1 -34,1
Estoc de productes acabats 12,4 8,3
Tendència de la producció 0,0 1,3
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir de dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Indicador de clima industrial (ICI) Espanya. 2018
Valor (mitjana anual) Valor al mes de desembre
Total indústria
Indicador de clima industrial -1,0 -2,9
Cartera de comandes total -0,2 -1,1
Estoc de productes acabats 9,4 12,5
Tendència de la producció 6,7 5,0
Béns d'inversió
Indicador de clima industrial 4,5 0,5
Cartera de comandes total 12,4 9,3
Estoc de productes acabats 7,5 13,2
Tendència de la producció 8,5 5,4
Béns intermedis
Indicador de clima industrial -2,1 -6,0
Cartera de comandes total -2,6 -8,4
Estoc de productes acabats 11,7 13,8
Tendència de la producció 7,9 4,1
Béns de consum
Indicador de clima industrial -1,5 -0,6
Cartera de comandes total -5,8 -1,8
Estoc de productes acabats 9,9 22,4
Tendència de la producció 11,3 22,4
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya es va situar l'any 2018 en un saldo mitjà de −1,4, és a dir, −0,9 punts per sota del de l'any anterior. Aquest saldo reflecteix una disminució en la confiança empresarial respecte a l'any anterior pel que fa a la tendència de la producció, que baixa en 1,5 punts. No obstant, va créixer la cartera de comandes i van disminuir els estocs. Per tipus de béns, registren augments respecte al 2017 els béns d' inversió (9,6 punts) i, en sentit contrari, baixen els béns intermedis 1,9 punts i els béns de consum 6,2 punts. A Espanya, l'ICI presenta un empitjorament respecte al 2017, amb un saldo mitjà de respostes de −1 punt, és a dir, 1,8 punts per sota del d'un any enrere.

Data de publicació: 24 de juliol del 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

Es tracta d'un índex elaborat a partir d'una enquesta mensual d'opinions empresarials. Es pregunta sobre: cartera de comandes, estocs de productes acabats, producció i tendència dels preus de venda. Per a cada pregunta es demana sobre el seu nivell i la seva tendència en termes de tres opcions:

  • positiva (elevat, excessiu, augment, augmentar)
  • negativa (feble, insuficient, descens, disminuir)
  • estable (normal, adequat, estabilitat, mantenir-se)

Els resultats es presenten en forma de saldos entre els percentatges de respostes positives i negatives.

Aquests resultats no s'han d'interpretar quantitativament sinó com a tendència qualitativa. Per tal de facilitar la lectura ràpida dels resultats, es calcula l'indicador de clima industrial (ICI), que s'obté de la mitjana de saldos de les opinions empresarials sobre el nivell de la cartera de comandes total, el nivell dels estocs de productes acabats (amb signe invers) i la tendència de la producció.

A partir del maig del 2009 es revisen les dades de Catalunya a fi d'harmonitzar el sistema de desestacionalització amb el del Ministeri i la UE.