Saltar al contingut principal

Indicador de clima industrial (ICI)

Indicador de clima industrial (ICI) Catalunya. 2020
Valor (mitjana anual) Valor al mes de desembre
Total indústria
Indicador de clima industrial -24,3 -15,9
Cartera de comandes total -39,0 -18,7
Estoc de productes acabats 17,1 22,9
Tendència de la producció -16,7 -6,0
Béns d'inversió
Indicador de clima industrial -15,9 15,1
Cartera de comandes total -29,7 14,2
Estoc de productes acabats 10,6 -0,8
Tendència de la producció -7,4 30,3
Béns intermedis
Indicador de clima industrial -26,5 -23,5
Cartera de comandes total -41,6 -19,2
Estoc de productes acabats 15,8 27,6
Tendència de la producció -22,1 -23,6
Béns de consum
Indicador de clima industrial -23,1 -22,1
Cartera de comandes total -35,7 -37,9
Estoc de productes acabats 21,6 28,0
Tendència de la producció -12,1 -0,4
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Indicador de clima industrial (ICI) Espanya. 2020
Valor (mitjana anual) Valor al mes de desembre
Total indústria
Indicador de clima industrial -13,6 -7,8
Cartera de comandes total -30,1 -17,0
Estoc de productes acabats 8,1 11,1
Tendència de la producció -2,5 4,6
Béns d'inversió
Indicador de clima industrial -9,3 3,5
Cartera de comandes total -22,7 0,8
Estoc de productes acabats 6,5 10,3
Tendència de la producció 1,4 19,8
Béns intermedis
Indicador de clima industrial -13,5 -4,6
Cartera de comandes total -33,5 -11,3
Estoc de productes acabats 4,4 6,4
Tendència de la producció -2,5 4,0
Béns de consum
Indicador de clima industrial -15,6 -16,3
Cartera de comandes total -25,2 -25,6
Estoc de productes acabats 15,5 19,9
Tendència de la producció -6,0 -3,3
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 5 de març de 2021. Sèries revisades l' 1 d'abril de 2021.

Dades mensuals Estadística ICI

Nota metodològica

Es tracta d'un índex elaborat a partir d'una enquesta mensual d'opinions empresarials. Es pregunta sobre: cartera de comandes, estocs de productes acabats, producció i tendència dels preus de venda. Per a cada pregunta es demana sobre el seu nivell i la seva tendència en termes de tres opcions:

  • positiva (elevat, excessiu, augment, augmentar)
  • negativa (feble, insuficient, descens, disminuir)
  • estable (normal, adequat, estabilitat, mantenir-se)

Els resultats es presenten en forma de saldos entre els percentatges de respostes positives i negatives.

Aquests resultats no s'han d'interpretar quantitativament sinó com a tendència qualitativa. Per tal de facilitar la lectura ràpida dels resultats, es calcula l'indicador de clima industrial (ICI), que s'obté de la mitjana de saldos de les opinions empresarials sobre el nivell de la cartera de comandes total, el nivell dels estocs de productes acabats (amb signe invers) i la tendència de la producció.

A partir del maig del 2009 es revisen les dades de Catalunya a fi d'harmonitzar el sistema de desestacionalització amb el del Ministeri i la UE.