Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials. Per procedència

Matriculació de vehicles industrials. Per procedència Catalunya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles industrials 20.108 -14,4
Importació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació nacional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vendes organismes oficials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total vehicles 187.579 -4,5
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Matriculació de vehicles industrials. Per procedència Espanya. 2022 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles industrials 166.706 -10,5
Importació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació nacional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vendes organismes oficials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total vehicles 1.276.435 -3,7
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de gener de 2023.

Dades mensuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de vehicles de la Direcció General de Transit. Els vehicles es classifiquen en:

  • Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
  • Autobusos: vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el trolebús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
  • Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.
  • Motocicletes: vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle adossat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
  • Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
  • Altres: vehicles no inclosos en les categories precedents, exclosos els agrícoles. Abans del 1998 aquesta categoria estava inclosa en "camions".

Les dades anuals són definitives.