Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. 2023
Valor Variació (%)
Total 52.494,0 19,8
Regular 52.014,2 19,9
No regular 438,1 7,9
Altres tipus de trànsit 41,7 -3,0
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 49.837,1 19,9
Regular 49.652,2 19,9
No regular 163,0 11,8
Altres tipus de trànsit 21,9 -0,6
Girona-Costa Brava 1.584,0 20,6
Regular 1.516,6 20,5
No regular 63,7 25,3
Altres tipus de trànsit 3,7 14,3
Lleida-Alguaire 31,1 -5,8
Regular 17,8 11,1
No regular 0,5 -74,1
Altres tipus de trànsit 12,8 -15,4
Reus 1.041,8 14,5
Regular 827,5 18,3
No regular 211,0 1,6
Altres tipus de trànsit 3,3 26,9
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Aeroports de Catalunya.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. 2023
Valor Variació (%)
Total 282.528,9 16,2
Regular 272.864,2 16,6
No regular 9.413,1 6,3
Altres tipus de trànsit 251,6 -2,7
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

Darrera actualització: 18 de gener de 2024.

Dades mensuals

AER

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del transport aeri (AER).

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.