Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya Valor
Total Regular No regular Altres tipus de trànsit Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Regular No regular Altres tipus de trànsit Girona-Costa Brava Regular No regular Altres tipus de trànsit Lleida-Alguaire Regular No regular Altres tipus de trànsit Reus Regular No regular Altres tipus de trànsit
2022 43.827,7 43.378,7 406,0 43,0 41.571,7 41.404,0 145,7 22,0 1.313,0 1.258,9 50,8 3,2 33,0 16,1 1,9 15,1 909,9 699,7 207,6 2,6
2021 19.365,5 19.237,8 70,0 57,6 18.847,0 18.777,2 56,7 13,1 312,8 301,2 7,7 3,9 47,3 9,7 0,9 36,8 158,3 149,7 4,7 3,8
2020 12.945,0 12.830,1 77,1 37,8 12.710,6 12.633,4 66,5 10,8 172,2 159,1 6,1 7,1 23,0 4,5 2,0 16,5 39,1 33,2 2,5 3,4
2019 55.693,4 54.721,9 909,0 62,5 52.657,6 52.105,0 531,9 20,7 1.932,2 1.804,0 118,1 10,1 58,6 12,0 19,9 26,7 1.045,0 800,9 239,2 5,0
2018 53.229,0 52.271,1 910,0 48,0 50.127,7 49.551,2 553,0 23,4 2.019,7 1.909,9 101,5 8,3 44,9 11,2 23,6 10,1 1.036,7 798,8 231,8 6,2
2017 50.255,8 49.215,8 971,8 41,1 47.259,5 46.659,0 579,9 20,7 1.946,8 1.793,8 140,4 12,5 27,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.022,5 763,0 251,6 7,9
2016 46.657,5 45.629,4 948,3 47,0 44.144,1 43.553,0 568,2 22,9 1.663,8 1.510,0 137,9 16,0 32,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 816,7 566,4 242,2 8,2
2015 42.205,9 41.148,1 981,3 46,2 39.696,9 39.081,3 595,0 20,7 1.774,8 1.679,7 79,3 15,8 30,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 703,9 387,2 306,9 9,7
2014 40.577,2 39.113,9 1.392,6 40,4 37.537,8 36.500,2 1.018,8 18,7 2.159,2 2.062,5 84,8 11,9 30,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 849,9 551,2 289,0 9,8
2013 38.928,1 37.347,4 1.513,5 37,8 35.194,8 34.044,5 1.136,0 14,3 2.734,4 2.629,9 91,0 13,6 29,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 969,6 673,0 286,6 10,0
2012 38.906,6 37.350,2 1.480,7 42,5 35.103,7 34.037,0 1.053,8 12,9 2.837,8 2.725,5 93,1 19,2 33,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 931,9 587,6 333,8 10,4
2011 38.705,6 37.138,3 1.535,6 31,6 34.344,0 33.309,2 1.023,6 11,2 3.003,6 2.859,6 132,7 11,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.358,0 969,5 379,3 9,1
2010 35.459,4 33.948,8 1.461,2 49,4 29.184,0 28.235,3 936,9 11,9 4.859,8 4.695,0 145,8 19,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.415,6 1.018,6 378,6 18,4
2009 34.401,5 33.014,9 1.343,5 43,2 27.415,1 26.675,9 728,4 10,7 5.283,7 5.136,8 127,9 19,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.702,7 1.202,1 487,1 13,5
2008 37.035,6 35.219,5 1.771,0 45,1 30.250,4 29.324,5 909,4 16,5 5.509,3 5.269,9 219,7 19,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.276,0 625,2 641,9 8,9
2007 38.964,5 36.924,6 2.001,6 38,4 32.811,9 31.776,2 1.027,7 8,0 4.847,3 4.535,1 292,4 19,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.305,4 613,3 681,6 10,5
2006 34.835,3 32.569,0 2.227,5 38,9 29.843,4 28.671,1 1.164,8 7,6 3.612,6 3.231,0 358,2 23,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.379,3 666,8 704,5 7,9
2005 31.884,3 29.701,2 2.147,2 36,0 26.972,3 25.903,6 1.059,0 9,7 3.531,3 3.174,4 339,2 17,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.380,7 623,1 749,0 8,6
2004 28.466,7 26.180,7 2.253,4 32,5 24.371,3 23.273,3 1.090,5 7,4 2.959,3 2.514,8 428,3 16,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.136,2 392,7 734,6 8,9
Unitats: Milers de persones.
Font:
2004-2020: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
2021-2022: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Aeroports de Catalunya.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya Valor
Total Regular No regular Altres tipus de trànsit
2022 243.132,6 234.015,1 8.859,0 258,5
2021 119.601,1 116.119,9 3.271,1 210,0
2020 75.821,6 73.334,2 2.299,3 188,2
2019 274.721,7 263.423,0 11.011,5 287,3
2018 263.206,4 250.706,9 12.186,0 313,6
2017 248.629,7 234.848,0 13.508,9 272,7
2016 229.650,9 215.271,1 14.088,6 291,3
2015 206.858,6 192.711,0 13.887,8 259,7
2014 195.226,9 179.311,7 15.632,5 282,7
2013 186.754,7 168.989,8 17.459,0 305,9
2012 193.449,1 175.610,0 17.536,2 302,9
2011 203.627,3 184.895,3 18.399,7 332,3
2010 192.046,4 173.883,7 17.798,7 364,0
2009 186.764,0 167.993,7 18.418,0 352,3
2008 202.698,8 178.152,8 24.154,3 391,7
2007 209.055,0 181.492,2 27.163,6 399,3
2006 191.843,2 162.266,5 29.131,5 445,1
2005 179.643,9 149.287,2 29.986,2 370,5
2004 164.389,4 130.951,3 33.128,2 309,8
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 17 de gener de 2023.

Dades mensuals

AER

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del transport aeri (AER).

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.