Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total 50.255,8 7,7
regular 49.215,8 7,9
no regular 971,8 2,5
altres tipus de trànsit 41,1 -12,5
Barcelona-El Prat 47.259,5 7,1
regular 46.659,0 7,1
no regular 579,9 2,0
altres tipus de trànsit 20,7 -9,6
Girona-Costa Brava 1.946,8 17,0
regular 1.793,8 18,8
no regular 140,4 1,8
altres tipus de trànsit 12,5 -21,4
Lleida-Alguaire 27,1 -17,7
regular .. ..
no regular .. ..
altres tipus de trànsit .. ..
Reus 1.022,5 25,2
regular 763,0 34,7
no regular 251,6 3,9
altres tipus de trànsit 7,9 -3,1
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total 248.629,7 8,3
regular 234.848,0 9,1
no regular 13.508,9 -4,1
altres tipus de trànsit 272,7 -6,4
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

Data de publicació: 15 de gener del 2018.

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: