Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Barcelona
Total mercaderies 60.138,6 26,6
líquides a l'engròs 14.483,6 26,9
sòlides a l'engròs 4.465,6 0,8
mercaderia general 41.189,3 30,1
Contenidors en TEUs (milers) (1) 3.006,9 34,4
Tarragona
Total mercaderies 33.631,5 7,4
líquides a l'engròs 22.036,0 8,7
sòlides a l'engròs 9.515,7 5,0
mercaderia general 2.079,7 4,3
Contenidors en TEUs (milers) (1) 62,9 -24,8
Total mercaderies 93.770,1 18,9
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 3.069,8 32,3
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total mercaderies 532.167,8 7,4
líquides a l'engròs 178.592,7 6,6
sòlides a l'engròs 101.040,4 9,8
mercaderia general 252.534,7 7,0
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 15.922,6 5,1
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.

L'any 2017, segons dades provisionals, el tràfic de mercaderies pels ports catalans va augmentar un 18,9% si es compara amb l'any anterior. Creix el tràfic de mercaderies tant en en el port de Barcelona (26,6%) com en el de Tarragona (7,4%). El nombre de contenidors expressat en TEU augmenta un 32,3% amb relació a l'any 2016. Pel que fa a Espanya, el tràfic de mercaderies va créixer un 7,4% i el nombre de contenidors (en TEUs) un 5,1% en un any.

Data de publicació: 6 de març del 2018. Propera actualització: 5 de març del 2019

Nota metodològica

El tràfic de mercaderies en ports inclou les tones de mercaderies carregades, descarregades i transbordades en aquests. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas natural i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.) i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

S'entén per líquids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades necessitin una manipulació especial pròpia per a aquests productes líquids. Dins del transport de productes líquids, el més important és el de productes petrolífers.

S'entén per sòlids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades presentin la forma pròpia dels productes sòlids, a banda que la manipulació dels quals necessiti o no unes instal·lacions especials. Inclouen productes com mineral de ferro, carbons, cereals, ciments, etc.

S'entén per mercaderia general les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin embalades o envasades, a diferència dels líquids o sòlids a l'engròs. Inclou principalment les mercaderies en contenidors o d'altres que vagin en qualsevol tipus d'envàs o embalatge.

Com a contenidors s'entén les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades publicades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: