Saltar al contingut principal

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Barcelona
Total mercaderies 58.462,1 -11,4
líquides a l'engròs 12.862,1 -20,3
sòlides a l'engròs 4.012,9 -1,4
mercaderia general 41.587,2 -9,1
Contenidors en TEUs (milers) (1) 2.957,7 -11,0
Tarragona
Total mercaderies 26.341,1 -19,5
líquides a l'engròs 18.319,6 -13,6
sòlides a l'engròs 6.481,0 -33,3
mercaderia general 1.540,4 -13,4
Contenidors en TEUs (milers) (1) 43,8 -8,7
Total mercaderies 84.803,2 -14,1
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 3.001,5 -11,0
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Total mercaderies 505.705,5 -8,4
líquides a l'engròs 167.110,9 -10,7
sòlides a l'engròs 77.035,5 -15,2
mercaderia general 261.559,0 -4,5
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 16.750,3 -4,3
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2021.

Dades mensuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El tràfic de mercaderies en ports inclou les tones de mercaderies carregades, descarregades i transbordades en aquests. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas natural i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.) i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

S'entén per líquids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades necessitin una manipulació especial pròpia per a aquests productes líquids. Dins del transport de productes líquids, el més important és el de productes petrolífers.

S'entén per sòlids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades presentin la forma pròpia dels productes sòlids, a banda que la manipulació dels quals necessiti o no unes instal·lacions especials. Inclouen productes com mineral de ferro, carbons, cereals, ciments, etc.

S'entén per mercaderia general les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin embalades o envasades, a diferència dels líquids o sòlids a l'engròs. Inclou principalment les mercaderies en contenidors o d'altres que vagin en qualsevol tipus d'envàs o embalatge.

Com a contenidors s'entén les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades publicades són provisionals.