Saltar al contingut principal

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Barcelona
Total mercaderies 64.963,9 11,1
Líquides a l'engròs 12.345,0 -4,0
Sòlides a l'engròs 4.459,7 11,1
Mercaderia general 48.159,2 15,8
Contenidors en TEUs (milers) (1) 3.530,8 19,4
Tarragona
Total mercaderies 31.167,8 18,3
Líquides a l'engròs 21.141,2 15,4
Sòlides a l'engròs 7.744,3 19,5
Mercaderia general 2.282,3 48,1
Contenidors en TEUs (milers) (1) 54,8 25,1
Total mercaderies 96.131,7 13,3
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 3.585,6 19,4
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Espanya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Total mercaderies 532.246,6 5,3
Líquides a l'engròs 170.927,8 2,4
Sòlides a l'engròs 85.068,4 10,4
Mercaderia general 276.250,5 5,6
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 17.712,5 5,5
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 3 de febrer de 2022.

Dades mensuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El tràfic de mercaderies en ports inclou les tones de mercaderies carregades, descarregades i transbordades en aquests. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas natural i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.) i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

S'entén per líquids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades necessitin una manipulació especial pròpia per a aquests productes líquids. Dins del transport de productes líquids, el més important és el de productes petrolífers.

S'entén per sòlids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades presentin la forma pròpia dels productes sòlids, a banda que la manipulació dels quals necessiti o no unes instal·lacions especials. Inclouen productes com mineral de ferro, carbons, cereals, ciments, etc.

S'entén per mercaderia general les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin embalades o envasades, a diferència dels líquids o sòlids a l'engròs. Inclou principalment les mercaderies en contenidors o d'altres que vagin en qualsevol tipus d'envàs o embalatge.

Com a contenidors s'entén les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades publicades són provisionals.