Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Barcelona
Total mercaderies 47.513,0 3,5
líquides a l'engròs 11.415,8 -5,3
sòlides a l'engròs 4.430,8 0,1
mercaderia general 31.666,3 7,6
Contenidors en TEUs (milers) (1) 2.237,0 13,8
Tarragona
Total mercaderies 31.328,8 -4,9
líquides a l'engròs 20.268,8 -9,1
sòlides a l'engròs 9.065,5 8,0
mercaderia general 1.994,5 -10,9
Contenidors en TEUs (milers) (1) 83,7 -6,9
Total mercaderies 78.841,7 0,0
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 2.320,6 12,9
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total mercaderies 495.608,0 1,5
líquides a l'engròs 167.583,3 -0,3
sòlides a l'engròs 91.993,4 -4,1
mercaderia general 236.031,2 5,2
Total contenidors en TEUs (milers) (1) 15.154,3 6,0
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.

Data de publicació: 14 de febrer del 2017.

Nota metodològica

El tràfic de mercaderies en ports inclou les tones de mercaderies carregades, descarregades i transbordades en aquests. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas natural i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.) i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

S'entén per líquids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades necessitin una manipulació especial pròpia per a aquests productes líquids. Dins del transport de productes líquids, el més important és el de productes petrolífers.

S'entén per sòlids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades presentin la forma pròpia dels productes sòlids, a banda que la manipulació dels quals necessiti o no unes instal·lacions especials. Inclouen productes com mineral de ferro, carbons, cereals, ciments, etc.

S'entén per mercaderia general les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin embalades o envasades, a diferència dels líquids o sòlids a l'engròs. Inclou principalment les mercaderies en contenidors o d'altres que vagin en qualsevol tipus d'envàs o embalatge.

Com a contenidors s'entén les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades publicades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: