Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers

Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Barcelona
Vaixells mercants 8.728 8,5
creuers 758 1,1
Gross Tonage (milers) (1) 310.338,8 7,9
Passatgers (milers) 3.959,0 6,8
creuers (milers) 2.683,6 5,6
Tarragona
Vaixells mercants 2.643 -3,6
creuers 22 175,0
Gross Tonage (milers) (1) 46.869,1 0,0
Passatgers (milers) 13,4 9,5
creuers (milers) 13,4 9,5
Total
Vaixells mercants 11.371 5,4
creuers 780 2,9
Gross Tonage (milers) (1) 357.207,9 6,8
Passatgers (milers) 3.972,4 6,8
creuers (milers) 2.697,0 5,7
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) Gross Tonage (GT): Tonatge de registre brut. Volum o capacitat interior d'un vaixell, mesurat en tones MORSON o tones de registre (1 tona MORSON equival a 100 peus, és a dir, a 2,83m3), considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació.
Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Vaixells mercants 151.564 3,3
creuers 3.920 1,6
Gross Tonage (milers) (1) 2.184.589,1 5,0
Passatgers (milers) 32.493,8 4,6
creuers (milers) 8.693,9 0,5
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) Gross Tonage (GT): Tonatge de registre brut. Volum o capacitat interior d'un vaixell, mesurat en tones MORSON o tones de registre (1 tona MORSON equival a 100 peus, és a dir, a 2,83m3), considerant la càrrega, les vitualles i la tripulació.

Data de publicació: 14 de febrer del 2017.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El nombre de creuers està inclòs en el total de moviment de vaixells mercants.

El Gross Tonage (GT) fa referència a la capacitat que tenen els vaixells mercants entrats en l'any de referència.

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: