Accidents de trànsit amb víctimes

Accidents de trànsit amb víctimes Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Zona urbana Zona interurbana Total Zona urbana Zona interurbana Total
Accidents amb víctimes 18.218 8.775 26.993 5,4 9,6 6,8
Mortals 99 152 251 2,1 -11,1 -6,3
% mortals 0,54 1,73 0,93 .. .. ..
Víctimes 22.957 13.324 36.281 4,4 11,3 6,8
Morts a 30 dies 100 182 282 -2,0 -3,7 -3,1
% morts a 30 dies 0,44 1,38 0,78 .. .. ..
Ferits 22.857 13.142 35.999 4,4 11,5 6,9
Font: Dirección General de Tráfico.
Accidents de trànsit amb víctimes Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Zona urbana Zona interurbana Total Zona urbana Zona interurbana Total
Accidents amb víctimes 65.641 36.721 102.362 3,9 6,3 4,7
Mortals 506 1.157 1.663 18,2 2,3 6,7
% mortals 0,77 3,15 1,62 .. .. ..
Víctimes 84.480 57.720 142.200 2,9 6,8 4,4
Morts a 30 dies 519 1.291 1.810 17,7 3,4 7,2
% morts a 30 dies 0,62 2,29 1,29 .. .. ..
Ferits 83.961 56.429 140.390 2,8 6,9 4,4
Font: Dirección General de Tráfico.

Data de publicació: 14 de desembre del 2017.

Nota metodològica

D'acord amb l'Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de Govern de 18 de febrer de 1993, per la qual es modifica l'Estadística d'accidents de circulació (BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2003), són objecte d'aquesta estadística els accidents que compleixen les circumstàncies següents:

1. Accidents de circulació

  • 1.1 Produir-se o tenir el seu origen en una de les vies o els terrenys que són objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
  • 1.2 Resultar-ne com a conseqüència:
    • a) Una o més persones mortes o ferides.
    • b) Només danys materials.
  • 1.3 Estar-hi implicat, com a mínim, un vehicle en moviment.

2. Definicions específiques

En aquesta estadística es considera:

Accident amb víctimes

Aquell en el qual una o més persones resulten mortes o ferides.

Accident mortal

Aquell en el qual una o més persones resulten mortes dins de les primeres 24 hores

Víctima

Tota persona que resulti morta o ferida com a conseqüència d'un accident de circulació.

Mort

Tota persona que, com a conseqüència de l'accident, mori en el moment de l'accident o dins dels 30 dies següents.

El nombre de morts durant les primeres 24 hores es determina mitjançant el seguiment de tots els casos; els dels morts dins dels 30 dies següents es determina, fins al moment en què estigui plenament garantit el seguiment real de tots els ferits durant aquest període, aplicant a la xifra de morts a 24 hores el factor de correcció que es dedueixi del seguiment real d'una mostra representativa de ferits greus que, com a mínim cada quatre anys, realitzarà el Servei Català de Trànsit, conjuntament amb la Direcció General de Trànsit. Aquests factors de correcció es van aplicar per primera vegada l'any 1993. Van ser revisats en compliment del que establia l'esmentada Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de Govern; el 2001 s'hi van aplicar nous factors.

Ferit

Tota persona que no ha resultat morta en un accident de circulació, però que ha sofert una o més ferides greus o lleus

Ferit greu

Tota persona ferida en un accident de circulació que necessita una hospitalització superior a 24 hores.

Ferit lleu

Tota persona ferida en un accident de circulació al qual no pot aplicar-se la definició de ferit greu.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: